Miljøvernministeren på Svalbard

Norsk Polarinstitutt er et direktorat under Miljøverndepartementet, og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell besøker nå Svalbard for å få førstehåndskunnskap om klimaendringer.

PÅ SVALBARD Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell blir oriernt om konsekvensene av klimaendringene på Svalbard av forsker Christian Lydersen (t.v.) og forskningsdirektør Nalân Koc. Foto: Camilla Pettersen / Miljøverndepartementet

FRA FELTARBEID PÅ RINGSEL  De siste 10 årene har ingen ringselunger overlevd i Kongsfjorden som følge av dårlige isforhold.  Foto: Norsk Polarinstitutt

KRONEBREEN Forskere i arbeid på Kronebreen på Svalbard. Foto: Elvar Ørn Kjartansson / Norsk Polarinstitutt

Statsråden har fått se at isen på Kongsfjorden er borte om våren, noe som bl.a. gir store utfordringer for ringselen.

Solhjell vil også få lære om havforsuring og besøke forskere i felt som studerer isbreer og sot på snø.