FNs klimapanels femte hovedrapport

Nå er det naturvitenskapelige grunnlaget fra FNs klimapanels (IPCC) femte hovedrapport lagt fram, og denne gang er det mer fokus på og kunnskap om polarområdene. I årene som er gått siden fjerde hovedrapport i 2007, er det blitt bedre teknologi, bedre målemetoder og bedre tilgang til data.  

Havis i Arktis

MINDRE HAVIS Utbredelsen av havisen har minket med mellom 3,5 og 4,1 % per tiår i perioden 1979 til 2012.  Foto: Angelika Renner / Norsk Polarinstitutt

FNs klimapanels rapport er en unik sammenstilling av forskningsresultater fra forskere verden over. Klimapanelet forsker ikke selv, men de analyserer den kunnskapen som foreligger og setter det sammen til et helhetsbilde. Det som nå er lagt fram, er rapporten fra Arbeidsgruppe 1, som har arbeidet med det naturvitenskapelige grunnlaget. Norge bidrar med hele fem forfattere i Arbeidsgruppe 1, deriblant Norsk Polarinstitutts direktør Jan-Gunnar Winther som er en av hovedforfatterne i Arbeidsgruppe 1s rapport. Klimarapporten er det viktigste faglige grunnlaget for de globale klimaforhandlingene. 

Funn som er presentert i klimapanelets rapport fra Arbeidsgruppe 1:

  • Det er 95–100 % sikkert at vi mennesker har forårsaket over halvparten av temperaturøkningen siden 1950. Hvis utslippene fortsetter å øke betydelig i dette århundret, kan temperaturen stige med mer enn 4 °C fram mot 2100.
  • Det er større og raskere reduksjon av havis og snø i Arktis og Antarktis enn tidligere.
  • Istykkelsen i Polhavet har blitt redusert med 1,3–2,3 meter i gjennomsnitt.
  • Nesten alle isbreer i verden fortsetter å minke. Isbreene vil fortsette  å minke i framtida selv om oppvarmingen stoppes.
  • Det gjennomsnittlige havnivået vil fortsette å øke.
  • Det er mindre usikkerhet om fremtidige endringer i polarområdene