75 år siden anneksjonen av Dronning Maud Land

For 75 år siden annekterte den norske regjeringen et område som dekket mer enn en sjettedel av det antarktiske kontinentet. Området var Dronning Maud Land
kart

 DRONNING MAUD LAND. Omfatter området mellom 20 °V og 45 °Ø. Grensene mot sør og i havet utenfor kontinentet er ikke definerte. Kart: Norsk Polarinstitutt

Det norske kravet ble framsatt den 14. januar 1939. Foranledningen var rykter om tysk interesse i samme område. Dermed skjedde ting raskt. Den 5. januar ledet statsminister Nygaardsvold et møte hvor både Adolf Hoel, polarforsker og leder for Norges Svalbard- og ishavsundersøkelser, samt utenriksminister Halvdan Koht deltok. Bare dager før den tyske ekspedisjonen ankom områdene, var anneksjonen forberedt.

Anneksjonen ble lagt frem, og mottatt uten bemerkninger fra de fleste stater Norge hadde diplomatiske forbindelser med. USA, Chile og Sovjetunionen uttrykte reservasjon, mens Tyskland avviste Norges krav.  Den 1. september 1939 godtok Storbritannia den norske anneksjonen.

Det enorme området er nesten helt dekket av is. Mot kysten danner isen en nærmere tretti meter høy vegg mot havet. Til tross for avstandene finnes det flere fuglefjell med hekkende sjøfugl. I Dronning Maud Land ligger også den norske forskningsstasjonen Troll. Norsk Polarinstitutt har også en mindre feltstasjon ved navn Tor, ca 100 kilometer øst for Troll.

Norges politikk i Antarktis har som mål å sikre de unike natur- og miljøverdiene for fremtiden, og som viktige referanseområder for forskning. Her er det også rom for turisme og næringsdrift. Norge har også utviklet et nasjonalt lovverk til å gjennomføre folkerettslige forpliktelser, ivareta norske interesser og utøve myndighet i Antarktis.