Sørpolbok oversatt til finsk

Sørpolen 1911–2011 var en jubileumsekspedisjon for å markere hundreårsdagen for Roald Amundsens sørpolferd. Boken I Roald Amundsens skispor - Kappløpet 100 år etter ble gitt ut på norsk i 2012 og er nå også oversatt til finsk.

BOKLANSERING Stein P. Aasheim (t.v.) lanserte boka fra jubileumsekspedisjonen i 2012. Her er han sammen med ekspedisjonsdeltakerne Harald Dag Jølle, Vegard Ulvang og Jan-Gunnar Winther. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Jubileumsekspedisjonen fulgte Amundsens rute og kom fram til verdens sørligste punkt 14. desember 2011, på dagen hundre år etter Amundsen. Sørpolen 1911–2011 foregikk i regi av Norsk Polarinstitutt og deltakerne på ekspedisjonen var polarhistoriker Harald Dag Jølle, direktør ved Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther, eventyrer Stein P. Aasheim og skiløper Vegard Ulvang.

Stort førsteopplag

Boken om jubileumsturen er ført i pennen av Stein P. Aasheim og knytter dagens tur til opplevelsene for 100 år siden.  Boka kom ut på norsk i 2012, og er nå oversatt til finsk. Opplaget er på 5000 – som er større enn det norske førsteopplaget.

Forfatteren selv synes det er stas at finlenderne har fattet interesse for boka og historien bak ekspedisjonen. 

Det er kjempehyggelig, sier Stein P. Aasheim, som på grunn av språkbarrieren ikke har noe oppdatert bilde av polarinteressen i Finland.

Men kanskje denne oversettelsen er et tegn på at den er større enn det vi registrerer.

Finland - tidlig ute med polare oppdagelsesreiser

Finnene, med Adolf Nordenskiöld (som riktig nok gjorde svenske av seg) dro gjennom Nordøstpassasjen på slutten av 1870-tallet, og var slik i gang med polare oppdagelsesreiser en stund før Norge.

Nordenskiöld var Fridtjof Nansens viktigs kilde til kunnskap om grønlandsisen før han la i vei i 1888. Det er kanskje å dra det litt langt å si at vi kan takke Finland for vår posisjon som polarnasjon, men Finland, gjennom Nordenskiöld, var iallfall en viktig bidragsyter til Nansens grønlandskryssing, legger han til. 

Boken til Aasheim er forøvrig full av sidesprang og metaforer knyttet til både polarhistorie, forskning, dagens eventyrere og alt som måtte røre seg i hodet på en polfarer.

I Norge kommer jubileumsboken ut i et nytt opplag senere i år.

Les mer om norsk polarhistorie