Oppdaget ukjent nettverk av kanaler under isen i Antarktis

I en ny studie har forskere oppdaget et komplekst nettverk med kanaler under den flere hundre meter tykke isbremmen Fimbulisen i Dronning Maud Land i Antarktis. Kanalene er synlige på nye bilder med høy oppløsning fra satellittradar. Detaljerte bakkeradarmålinger har i tillegg bekreftet og gitt inngående beskrivelser av kanalenes geometri.

FORSKNING PÅ FIMBULISEN Forskere har over flere måneder de siste årene jobbet på isbremmen Fimbulisen, og foretatt analyser av datamengdene i etterkant. Resultatet fra forskningen kan påvirke prognosene for havnivået i framtida. Foto: Elvar Ørn Kjartansson / Norsk Polarinstitutt

TVERRFAGLIG OG ÅREVIS MED FORSKNING Fimbulisen-ekspedisjonen fra Norsk Polarinstitutt bestod bl.a. av et team med havforskere og et team med glasiologer. Mens glasiologene måler tilgangen på snø og is, skaffer havforskerne data om hvor mye is som smelter under isbremmen – tilsammen får vi unik informasjon om klimaet i dette uutforskede området av Antarktis. Foto: Stein Tronstad / Norsk Polarinstitutt

FORKLARER SMELTEPROSESSENE Formen på isens underside kan påvirke havsirkulasjonen i hulrommet under isbremmene, og observasjoner derfra er viktig informasjon om smelteprosessene som pågår i Antarktis, sier glasiolog Jack Kohler.

UTILGJENGELIG OMRÅDE Undersiden av isbremmene I Antarktis er svært utilgjengelige og krevende områder for å drive forskning. Foto: Stein Tronstad / Norsk Polarinstitutt

Omtrent halvparten av smeltingen av innlandsis i Antarktis skjer på undersiden av isbremmer, som er flytende isbreer. Disse er flere hundre meter tykke, og Fimbulisen er den største isbremmen i den norske sektoren.

Ny forståelse av smelteprosessene

Den nye studien kan bidra til å forstå mer av smelteprosessene av den antarktiske innlandsisen.

Formen på isens underside kan påvirke havsirkulasjonen i hulrommet under isbremmene, og observasjoner derfra er viktig informasjon om smelteprosessene som pågår i Antarktis, sier glasiolog og medforfatter av studien, Jack Kohler, fra Norsk Polarinstitutt.

Utilgjengelige og krevende områder

Undersiden av isbremmene er svært utilgjengelige og krevende områder for forskning. Den nye studien har gitt unike beskrivelser av topografien under isbremmene og bekrefter at bilder med høy oppløsning fra satellittradaer er nyttige verktøy for å hente inn data fra disse områdene.

Dette er viktig fordi det eksisterer få detaljerte målinger av morfologien fra undersiden av isbremmene i Antarktis, understreker Kohler.

Endringer i det globale havnivået

Forskningen er en del av Polarinstituttets prosjekt ICE-Fimbulisen og involverer flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere som alle studerer ismassene til Fimbulisen.

Økt kunnskap om smeltingen av innlandsisen i Antarktis er avgjørende for å forstå framtidige endringer i det globale havnivået.

Hvis vi vil forstå hva som skjer med isen i Antarktis i framtidens klima, må vi forstå sammenhengen mellom prosesser som pågår i atmosfæren og på, i og ikke minst under breisen, sier ICE-leder Harald Steen fra Norsk Polarinstitutt.

Norske glasiologer har over flere tiår deltatt på feltarbeid på Fimbulisen og samlet radardata til studier av istykkelse, snøakkumulasjon og isdynamikk. Den nye forskningen er et ytterligere bidrag til klimaforskningen i dette lite utforskede området av Antarktis.

----

Forskningen er publisert i Geophysical Research Letters.