Workshop om geologisk kart for Dronning Maud Land

I uke 11 arrangerer geologene ved Norsk Polarinstitutt en workshop på kompilasjon av geologisk oversiktskart for Dronning Maud Land (DML).

DRONNING MAUD LAND Dronning Maud Land er kartlagt av geologer fra flere land, blant annet Sør-Afrika, Japan, India, Tyskland, Russland og Norge. Foto: Synnøve Elvevold / Norsk Polarinstitutt

STANDARDISERT OVERSIKTSKART Det finnes ingen enhetlig kartserie over berggrunnen og det eksisterer heller ikke oversiktskart over DLM. Norsk Polarinstitutt har derfor initiert en nytt prosjekt som har som mål å utvikle et standardisert oversiktskart over berggrunnen. Bildet er tatt under geologisk feltarbeid i DML. Foto: Synnøve Elvevold / Norsk Polarinstitutt

Dronning Maud Land ble annektert av Norge 14. januar 1939, og utgjør en sjettedel av Antarktiskontinentet. Området grenser mot britisk sektor i vest og mot australsk sektor i øst. Grensene mot sør og i havet utenfor kontinentet er ikke definerte. Området har fått navnet sitt etter dronning Maud av Norge (1869–1938).

Mangler enhetlig kartserie over berggrunnen

Dronning Maud Land er kartlagt av geologer fra flere land, blant annet Sør-Afrika, Japan, India, Tyskland, Russland og Norge. Eksisterende berggrunnskart for DML finnes i ulike målestokker med forskjellige standarder og normer for klassifisering av bergartsenheter. Det finnes ingen enhetlig kartserie over berggrunnen og det eksisterer heller ikke oversiktskart over DML. Norsk Polarinstitutt har derfor initiert en nytt prosjekt som har som mål å utvikle et standardisert oversiktskart over berggrunnen i DML. Kartmateriale av eldre og nyere data skal overføres til en digital, uniform geologiske GIS database med tilknyttede beskrivelser og illustrasjoner.

Styrker forskningssamarbeidet

Til workshopen i Tromsø, 10.–13. mars, kommer representanter fra institusjoner/nasjoner som har deltatt aktivt i den geologiske kartleggingen av Dronning Maud Land, dvs. Japan, India, Sør-Afrika og Tyskland. Målet med workshopen er å utveksle kartdata, starte arbeidet med å definere en enhetlig internasjonal kodingsstandard for oversiktskartet, samt å styrke framtidig forskningssamarbeid i Antarktis.