Nye radardata kartlegger topografien på Recoverybreen

Under siste internasjonale Polarår (2007/2008) oppdaget den norsk-amerikanske forskningstraversen et aktivt subglasialt hydrologisk system under den 800 km lange Recoverybreen i Antarktis.

Feltstasjonen på Recoverybreen

FELTSTASJONEN Feltstasjonen på Recoverybreen. Foto: Trond Løvdal

DELTAKERNE Prosjektdeltakere fotografert ved feltstasjonen. Foto: Trond Løvdal

Oppdagelsen av det subglasiale hydrologiske systemet kunne indikere ustabilitet på isen, mente forskere. I 2013 ble Recoverybreen undersøkt nærmere og i den anledning ble det foretatt luftbårne geofysiske målinger over breen. Forskerne som deltok i arbeidet var fra Norsk Polarinstitutt og samarbeidende institusjoner. Resultatet ble over 29 000 kilometer med nye radardata som brukes for å kartlegge topografien under isen.

– Så langt viser forskningen at topografien på isbreen er mer variabel enn tidligere antatt. Dataene og satellittmålinger gir også bevis for en subglasial innsjø under breen, opplyser forsker Kenichi Matsuoka fra Norsk Polarinstitutt.

Recoverybreen strekker seg mer enn 500 km inn i Antarktis sitt innland. Isbreen forsyner isbremmen (flytende isbre) Filchnerisen i Weddellhavet med is, slik at endringer i isbremmen kan skape forandringer i innlandet.

I de kommende årene vil forskere studere ytterligere isbreens topografi, de subglasiale forholdene og virkninger på isens strømninger. Den glasiologiske forskningen er et samarbeid mellom ICE-senteret ved Norsk Polarinstitutt, Danmarks Tekniske Universitet og British Antarctic Survey.

Recoverybreen flyter vest langs sørsida i Shackletonkjeda i Antarktis. Isbreen ble oppdaget fra lufta og utforsket fra bakken under Commonwealth Trans-Antarctic Expedition i 1957, og fikk navnet sitt fordi kjøretøyene som ble brukt under ekspedisjonen flere ganger måtte berges (recovery på engelsk) fra bresprekk på breen under kryssingen av Antarktis.