Grunnlovsseilasen er i gang – besøker havner i hele Norge

Grunnlovsseilasen 2014 er en ekspedisjon langs norskekysten med det historiske seilskipet Anna Rogde, i anledning Grunnlovsjubiléet.

none
none

Foto: Foreløpig seilingsplan pr. 10. februar.

Grunnlovsseilasen starter i Hammerfest i dag og ender opp på Eidsvoll 7. juni. Seilasen skal ha form av en tidsreise/kunnskapsreise langs norskekysten.

Dagens program i Hammerfest er tettpakket med flere kulturelle- og faglige innslag, før avreisen sørover i kveld.

Fokus på klimaendringer og miljøgifter

Norsk Polarinstitutt er initiativtaker til seilasen. Polarinstituttet vil være om bord langs hele kysten for å informere om klimaendringer inkludert havnivåstigning, og miljøgifter med spesiell fokus på plast i fugl.

Seilasen skal ha nærmere 20 anløp langs kysten, med Oslo som siste anløpshavn i sør, og ankomst 6. Juni. Deretter går ferden videre over land. Planlagt ankomst til Eidsvoll er 7.juni.

I Tromsø på 17. mai

På 16. mai kl. 2000 legger Anna Rogde til kai ved Polarmuseet i Tromsø. På selveste nasjonaldagen, 17.mai, seiler båten inn foran Torghuken i Tromsø, og opp mot hovedmarkeringen i byen.

Den 20. mai er det anløp i Bodø og seilskuta legger til ved Dampskibskaien før seilasen fortsetter sørver dagen etter.

Anløpsstedene er valgt både med bakgrunn i historisk forankring og av praktiske hensyn. Grunnlovsseilasen 2014 vil ved alle anløp være avhengig av lokale samarbeidspartnere, og invitasjoner er sendt til alle foreslåtte anløpskommuner. Ved anløp vil Anna Rogde tilby et variert kulturprogram, både om bord og på land. Det legges vekt på mangfold og en bred profil, med alt fra små mini-utstillinger til foredrag, kunst og kultur. Det vil være fokus på grunnlov og demokrati, historie, kulturmangfold, havet som ressurs, miljø, klima, forskning, utfordringer og muligheter. Vi ønsker å si noe om hvem vi er og hvor vi stevner.

Nordnorsk samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et nordnorsk samarbeidsprosjekt. Alle de tre nordligste fylkene deltar i prosjektet.

Fylkesmannen i Troms, v/ass. fylkesmann Bård Pedersen er prosjektleder, og Grunnlovsseilasen 2014 er styrt av en bredt sammensatt styringsgruppe bestående av representanter fra Fylkesmannen i Troms (ledelse), Norsk Polarinstitutt, Tromsø kommune, Nord-Hålogaland bispedømmeråd, Hålogaland Teater, Universitetet i Tromsø, 17.mai komiteén i Tromsø, Troms fylkeskommune, Sør-Troms Museum og Nordland fylkeskommune/Fylkesmannen i Nordland.

Grunnlovsseilasen 2014 er tenkt som et supplement til allerede planlagte jubileumsarrangement. Ved anløp kan det legges opp til en veksling mellom våre tilbud og lokale bidrag. Underveis i seilasen samles det opp opp ulike budskap/”stemmer”, som bringes videre i en samlet versjon fra kyst-Norge til Eidsvoll.

Seilasen og seilingsplanen  kan følges på Facebook