Polarvitenskap til København

I dagene 21.-26. juni er København vertsby for Europas største vitenskapsfestival – EuroScience Open Forum (ESOF) og tusenvis av forskere, formidlere og andre fagfolk møtes til foredrag og debatter. Som en del av dette arrangeres festivalen "Science in the City" i Carlsberg-byen, og Framsenteret er markant til stede med utstillingen Arctic Knowhow!

Foto: Audun Rikardsen / UiT Norges arktiske universitet/NINA – Norsk institiutt for naturforskning

Arctic Knowhow! skal vise fram deler av norsk forskning og forskningsformidling i og fra nordområdene.

Flaggskip Polhavet viser frem forskningen

Norsk Polarinstitutt leder Framsenterets flaggskip «Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk» og vil delta på "Science in the City" med foredraget "Havisen i Arktis; endringer og drivkrefter". Det er forskerne Arild Sundfjord og Jakob Grahn som vil holde foredraget. De vil ta for seg havisens utvikling de siste tiårene. Forskning viser at Polhavet kan være isfritt om sommeren ved midten av dette århundret. I foredraget vil forskerne se nærmere på årsakene til den pågående issmeltingen.

I kjølvannet av foredraget legges det opp til debatt.

Aktuelle filmer fra BBC

Polarinstituttet vil også vise flere ferske filmer fra forskning og natur i nordområdene. Filmene er laget i samarbeid med BBC og utlånt fra utstillingen Priceless på Polaria i Tromsø.

I tillegg til at flaggskipet «Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk» skal vise seg frem under festivalen, så skal også flaggskipet «Miljøgifter - effekter på økosystemer og helse», ledet av NILU – Norsk institutt for luftforskning, være representert med utstillinger, filmer og foredrag. Flere av Framsenterets øvrige institusjoner og deres arbeid vil også bli fremmet på festivalen.

Utstillingen «Talking Clams» skal vise hvordan skjell kan være en miljøindikator, og er laget i samarbeid mellom Akvaplan-niva, Polaria og Framsenterets forskningsflaggskip «Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer i nord».

Teater og naturbilder

Det blir forskningsteater i regi av det Tromsø-baserte teateret Sadio Nor, som skal spille stykket «Vår syntetiske hverdag», og som tar opp problematikken rundt miljøgifter i Arktis.

Professor Audun Rikardsen (UiT Norges arktiske universitet/NINA – Norsk institiutt for naturforskning) får en fremtredende plass på utstillingen med sine prisbelønte naturbilder.

Opplevelsesenteret Polaria og konferansen Arctic Frontiers vil også vise seg frem under Framsenterets stand. 

Framsenteret er største norske aktør

Festivalen arrangeres hvert andre år i en utvalgt stor europeiske by. Tidligere arrangører er Stockholm, München, Barcelona, Torino og Dublin. Arrangørene forventer over 30.000 publikummere.

Framsenteret er den største norske aktøren på Science in the City og har over flere måneder forberedt sin utstilling «Arctic Knowhow!». Prosjektleder og koordinator for Framsenterets felles deltakelse under festivalen er Helge Markusson. Fra Norsk Polarinstitutt deltar kommunikasjonsrådgiver Elin Vinje Jenssen på deler av festivalen, og bistår med profilering av flaggskip Polhavet.

Oversikt over alle arrangementene i regi av Framsenteret på Science in the City