Rekordmange ryper på Svalbard

Årets telling av Svalbardrype viser at det er nesten dobbelt så mange som i fjor.

Svalbardrype

Årets telling av Svalbardrype viser at det er nesten dobbelt så mange som i fjor.  Foto: Silje-Kristin Jensen / Norsk Polarinstitutt

– Aldri tidligere har vi talt så mange ryper på Svalbard, sier Eva Fuglei, forsker ved Norsk Polarinstitutt og ansvarlig for rypetellingen. Siden 2000 har Fuglei og kolleger overvåket ryper i Adventdalen–Sassendalen på Svalbard.

Dobbelt så mange

Fram til i år har rypebestanden vært stabil på 1–3 stegg per km2. Våren 2013 ble det registrert 2,5 stegg per km2, mens årets rypetetthet er 4,7 stegg per km2 – nesten en dobling fra året før.

Les kronikken til Eva Fuglei og Åshild Ønvik Pedersen.