Antarktisforskning i anerkjent tidsskrift

Artikkelen er nylig publisert i det det anerkjente tidsskriftet Nature Climate Change og tar for seg studier av iskjerner fra isbreer i Antarktis. I disse iskjernene finnes informasjon om klima og atmosfæriske forhold fra fortiden, og de er derfor verdifulle klimarkiv for forskningen.

iSKJERNE

KLIMARKIV Iskjerneboring under den norsk-amerikanske forskningsekspedisjonen TASTE-IDEA. Foto: Stein Tronstad / Norsk Polarinstitutt

Forsker og seksjonsleder Elisabeth Isaksson fra Norsk Polarinstitutt en av forfatterne av artikkelen.

Studien har sammenstilt data av vulkansk sulfatdeponering fra mange forskjellige iskjerner fra Antarktis, blant annet iskjerner som ble boret i forbindelse med Norwegian U.S. Scientific Traverse of East Antarctica, TASTE-IDEA, i Dronning Maud Land i perioden 2007-09. Forskerne har revurdert registrering av vulkansk sulfatdeponering ved hjelp av et mye mer omfattende utvalg av iskjerner fra Antarktis enn fra tidligere rekonstruksjoner. Aerosoler fra vulkanske utbrudd er en betydelig klimafaktor og må derfor mengdebestemmes for å kunne rekonstruere tidligere klima.

I den nye sammenstillingen er datering av tidligere publiserte data korrigert gjennom presis synkronisering til en særdeles veldatert iskjerne fra West Antarctic Ice Sheet Divide. Den globale aerosoldeponeringen fra noen av de største vulkanutbruddene (f.eks 1257 og 1458 AD) har tidligere blitt overvurdert med 20-30% og andre undervurdert med 20-50%.

Vurderinger av klimasensitivitet til forventede klimagasskonsentrasjoner som underbygger miljøpolitiske beslutninger er ofte basert på modellsimuleringer av klima de siste århundrene og millennia, og av den grunn er slike rekonstruksjoner svært viktige, opplyser Isaksson.