Talte rekordmange svalbardrein

Under sommerens telling av svalbardrein i Adventdalen ble det talt rekordmange dyr.

Svalbardrein

NØKKELART Svalbardrein overvåkes og telles fordi den er en nøkkelart som påvirker økosystemet på tundraen.
Foto: Tore Nordstad / Norsk Polarinstitutt

Rein

UNDER OVERVÅKNING Bestandsstørrelsene av svalbardrein overvåkes i dag i Adventdalen, Reindalen og på Brøggerhalvøya. Foto: Bjørn Frantzen / Norsk Polarinstitutt

Svalbardrein finnes kun på Svalbard og forvaltning av denne arten er derfor et særnorsk ansvar. Den overvåkes og telles fordi den er en nøkkelart som påvirker økosystemet på tundraen gjennom effekter på flere trofiske nivå, er følsom for klimaendringer og fordi det drives jakt på den i enkelte områder sentralt på Spitsbergen.

Bestandsstørrelsene av svalbardrein overvåkes i dag i Adventdalen, Reindalen og på Brøggerhalvøya.

Reinsdyrforsker Åshild Ønvik Pedersen fra Norsk Polarinstitutt er nå ferdig med en vellykket telling i Adventdalen.

I år slo vi nye rekorder med tanke på antall reinsdyr i telleområdet vårt, sier Ønvik Pedersen

Forskerne talte i underkant av 1500 dyr i telleområdet i Adventdalen. Det var en økning på 250–260 dyr fra tellingen som ble foretatt i 2013.

Kalv per simlerate var også høy i år, med rundt 0,7 kalv per simle og som tilsvarer nærmest 1 kalv per simle. Det var like gode kalv per simlerater i år som i fjor og mange av kalvene har overlevd fra 2013.

Feltlaget som gjennomførte tellingen fant omkring 20 kadaver. Dette regnes som et veldig lavt tall. I de store isingsårene har det vært t fra 100 til 200 kadaver (2002 = 191 kadaver; 2008 = 206; 2012 = underkant av 120 kadaver).

Overvåkingen sålangt på svalbardrein viser at bestandene i de ulike områdene varierer i størrelse mellom år. Det er i hovedsak to faktorer som bestemmer variasjonen i antall dyr hos svalbardreinen: Tetthetsavhengighet (konkurranse om næringsressurser) og klimavariasjon (nedbør om vinteren, spesielt regn, og sommertemperatur).