PRIMOS i Svalbardkartet

Prioriterte miljøområder på Svalbard – PRIMOS – er et beredskapsverktøy som baserer seg på kartfestet informasjon om miljøressurser på Svalbard. Nå finnes PRIMOS også på Svalbardkartet.

Hvalross

RANGERER SÅRBARHET PRIMOS inneholder informasjon om blant annet sjøfugl, marine pattedyr, kulturminner og marine bunnsamfunn, og rangerer disse i forhold til hverandre på bakgrunn av sårbarhet overfor akutt forurensning. Nå finnes verktøyet også i Svalbardkartet. Foto: Tor Ivan Karlsen / Norsk Polarinstitutt

PRIMOS inneholder informasjon om bl.a. sjøfugl, marine pattedyr, kulturminner og marine bunnsamfunn, og rangerer disse i forhold til hverandre på bakgrunn av sårbarhet overfor akutt forurensning.

Det er Kystverket og Norsk Polarinstitutt som har utviklet PRIMOS sammen med Sysselmannen og Miljødirektoratet. Databasen oppdateres jevnlig og Kystverket og lokale aksjonsmyndigheter har løpende tilgang til umiddelbar beslutningsstøtte når skadebegrensende tiltak skal settes inn ved en forurensningssituasjon.

PRIMOS er i første rekke et relevant verktøy i kystnære farvann rundt Svalbard.

Kontaktperson om PRIMOS ved Norsk Polarinstiutt er: Seniorrådgiver Dag Vongraven, telefon: 777 50 638

PRIMOS er bl.a. publisert i Kystverkets kartløsning.