Norge i Antarktis

Brosjyren «Norge i Antarktis» er kommet i ny og oppdatert utgave.

Brosjyreforsiden viser en mann på isbre i Antarktis

OPPDATERT BROSJYRE Norge i Antarktis Illustrasjon: Norsk Polarinstitutt

Brosjyren  er utarbeidet av Norsk Polarinstitutt og utgitt av Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Havforskningsinstituttet. Brosjyren, som er redigert av Magnus Hovind Rognhaug, gir en oversikt over

  • norsk aktivitet
  • landområder
  • norske kulturminner
  • ekspedisjoner
  • gjeldende forvaltningsregimer (Antarktistraktaten, miljøprotokollen og konvensjonen for bevaring av marine levende ressurser)
  • norsk forskningsaktivitet
  • næringsinteresser og ressursforvaltning
  • norsk antarktispolitikk og lovgivning

Den utgis på norsk og engelsk og er rikt illustrert med eldre og nyere foto og kart.

Helt fra 1892 har Norge hatt virksomhet i Sørishavet og Antarktis. Som hovedaktivitet har hvalfangst blitt avløst av forskning, mens ekspedisjoner med oppdagere og eventyrer har fortsatt helt til vår tid. Roald Amundsen og hans menn var de første til å nå Sørpolen i 1911. I 1939 annekterte Norges regjering området som ble kalt Dronning Maud Land på det antarktiske kontinent, hvor vi i dag har forskningsstasjonen Troll. Norge var en av de opprinnelige signatarstatene til Antarktistraktaten som trådte i kraft i 1961, og også i dag tar vi aktivt del i forvaltningen av kontinentet.

Antarktis er vernet som naturreservat gjennom Miljøprotokollen, og alle som skal gjennomføre aktivitet i Antarktis, må sende melding til Norsk Polarinstitutt om aktiviteten.