Åpen dag på biblioteket

Forskningsdagene i år rettet hovedfokuset på temaet kommunikasjon, og i den anledning holdt Norsk Polarinstitutt søndagsåpent på sitt bibliotek. Vi inviterte til foredrag, utstilling og aktiviteter som berørte tidligere tiders og dagens kommunikasjonsformer i polarområdene.

Jan roald

KALLIGRAFI Grafiker Jan Roald fra Norsk Polarinstitutt holdt mini-kurs i kalligrafi. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Skype

SNAKKET MED TROLL Små og store fikk anledning til å skype med de fem overvintrerne på den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

AKB

MALTE PÅ POLARBILDER Polarinstituttet har mengder av bilder fra polarområdene. Bildearkivar Ann Krtistin Balto aktiviserte barn med å male på kopier av moderne og historiske bilder fra polarområdene. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Bilder

SMÅ KUNSTVERK Et utvalgt av bilder som ble malt under Åpent bibliotek. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Fulsås

MEDIAS ROLLE Historieprofessor Narve Fulsås fra Universitetet i Tromsø foreleste om medias rolle under kjente historiske polarekspedisjoner. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Gunnar sander

OM POLHAVET Skipsfart i Polhavet var temaet på foredraget til seniorrådgiver Gunnar Sander fra Norsk Polarinstitutt. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Bokmarked

POLART BOKMARKED Det ble også arrangert et bokmarked under Åpent bibliotek. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Besøkende som kom innom biblioteket fikk se en ny utstilling med utstyr fra tidligere ekspedisjoner, bla i gamle bøker, kart og dokumenter fra polarområdene, høre foredrag om næringsutvikling i Polhavet og medias rolle under historiske polarekspedisjoner og delta på kalligrafiverksted. Det ble også anledning til å skype med de fem overvintrerne som nå befinner seg isolert fra omverden på den norske stasjonen Troll i Antarktis.