Polardetektiven Ivar

Bibliotekar Ivar Stokkeland løser de mest intrikate mysterier fra polare strøk.

Ivar Stokkeland

PERSONARKIVET I de hundrevis av personmappene i arkivet på biblioteket finnes avisutklipp, dagbøker, notater og annen informasjon om både kjente og mer ukjente polfarerer, enten det er ishavsseilere, isloser, eventyrere, fangstfolk, forskere og andre som har satt spor etter seg. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Ivar Stokkeland

INSPIRERT AV TV-SERIE I år som tidligere år når NRK har sendt den populære TV-serien "Hvem tror du at du er?", har folk fra hele landet kontaktet bibliotekar Ivar Stokkeland for å søke svar på deres egne familiemysterier. Bibliotekaren forsøker så langt det er mulig å finne svar.  Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

arkiv

GAMLE AVISUTKLIPP I gamle gulnede avisutklipp kan det ligge svar.  Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Biblioteket

BIBLIOTEKET Norsk Polarinstitutts bibliotek er offentlig. I tillegg til å være et forskingsbibliotek for ansatte i Polarinstituttet og Framsenteret, er det åpent for alle interesserte. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Lurer du på om det finnes opplysninger om dine formødre- og fedre som levde som fangstfolk eller seilte på ishavet i fordums tider? Bibliotekar Ivar Stokkeland hos Norsk Polarinstitutt i Tromsø kan sitte på svarene.

På biblioteket tilbyr han mer enn 15 000 bind med spesiallitteratur fra polarområdene. Mye av dette er polarhistorisk litteratur om ekspedisjoner og utforskning i Arktis og Antarktis, fra pionertida og opp til i dag, i tillegg til generell vitenskapelig litteratur.

Hundrevis av personmapper

Men her finnes også skipsarkiv og hundrevis av personmapper på ishavsseilere, islosere, eventyrere, fangstfolk, forskere og andre som har ferdes i polare strøk. Noen mer kjent enn andre, men felles er at de på en eller annen måte har satt spor etter seg i disse strøkene eller har vært et navn i en hendelse, enten det er gruveulykke, skipsforlis eller forskningsekspedisjon.

Mappene skjuler gulnede avisutklipp, håndskrevne notater, dagbøker, offentlige skriv, bilder og andre opplysninger og som får særlig stor oppmerksomhet rettet mot seg når NRK sender sin populære TV-serie "Hvem tror du at du er?".

Søker etter familiehistorier

I år som tidligere år når NRK har sendt serien, har folk fra hele landet kontaktet arkiv, museer og bibliotek for å få vite mer om sin familiehistorie. Bibliotekar Stokkeland forsøker så langt det er mulig å finne svar på de polare spørsmålene, sammen med bildearkivaren og polarhistorikeren på instituttet. I noen tilfeller blir henvendelsene sendt videre til andre institusjoner.

Men bibliotekaren kan som regel hjelpe. Som i dette tilfellet når NRK-journalist Laila Lanes overleverer Stokkeland sitt eget polarmysterium. Hun er kommet over et brev til hennes svigerfamilie om et forlis i 1937. Ishavsskuta M/S «Vesteris» ble skrudd ned i isen i Kvitsjøen. Skipper var Henry Olsen fra Tromsø.

Brevet er sendt til familien for mange år siden fra enken til andremaskinisten og blitt liggende. Kunne polarbibliotekaren hjelpe? Stokkeland tok saken og her kan dere lese mer om hva som skjedde med ishavsskuta og mannskapet på M/S «Vesteris».