Grunnlovsseilasen 2014: 35 erklæringer fra barn og unge er digitalisert

Grunnlovsseilasen 2014 resulterte i 35 framtidserklæringer fra ungdommer langs hele norskekysten. De er nå arkivert og digitalisert, og dermed tilgjengelige og bevart for ettertiden. Du kan nå se alle erklæringene i Arkivportalen. 

ANNA ROGDE

NORSKEKYSTEN Verdens eldste seilende skonnert, Anna Rogde (1868), la fra kai i Hammerfest den 14. mai, og var innom 23 steder langs norskekysten før seilasen ankom Oslo 6. juni. Foto: Norsk Polarinstitutt

kart

 I anledning Grunnlovsjubileet i fjor la verdens eldste seilende skonnert, Anna Rogde (1868), fra kai i Hammerfest den 14. mai, og var innom 23 steder langs norskekysten før den ankom Oslo 6. juni. Seilasen var en form for tidsreise og kunnskapsreise langs norskekysten. Alle steder der skonnerten ankret opp var ungdomsråd på forhånd invitert og utfordret til å skrive ned sine ønsker og visjoner for det norske samfunnet de skal vokse opp i. Kjerneområdene de skulle tenke løsninger for, var klima og miljø, demokrati og kulturelt mangfold og integrering.

Norsk Polarinstitutt var initiativtaker til seilasen, og ansatte ved instituttet var ombord langs hele kysten for å informere om klimaendringer inkludert havnivåstigning, og miljøgifter med spesiell fokus på plast i fugl.

Langs leia ble skoleklasser og lokalbefolkning invitert om bord til spennende opplevelser. Seilaset hadde som mål å favne spørsmål rundt hvem vi er og hva vi står for, hvilken plattform Grunnloven gir oss, og hvilken vei Nord-Norge/Kyst-Norge går inn i framtida. Det ble ledet av Fylkesmannen i Troms, i samarbeid med Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Nord-Hålogaland bispedømmeråd m.fl.

Arkivet etter Grunnlovsseilasen har Fylkesmannen i Troms. Dette arkivet skal til Statsarkivet i Tromsø, som vil sørge for en samlet dokumentasjon av hele prosjektprosessen. Riksarkivet tar vare på selve de fysiske erklæringene. Alle 35 er nå digitalisert og lagt ut i Arkivportalen . Fremtidsønsker og vyer om miljø, demokrati og kulturelt mangfold, skrevet av barn og unge langs hele norskekysten, kan nå leses av alle på nett.

Fullmaktene fra Nord-Norge fra valgene til riksforsamling i 1814 kom som kjent aldri fram til Eidsvoll for overlevering og bevaring i rikets arkiv. Valgene skjedde for sent til det. Grunnlovsseilasen 2014 tok opp tråden der det glapp i 1814.

Utdrag fra erklæringene:

"Kollektivtrafikken i Trondheim skal bli både bedre og billigere. Man skal betale barnepris fram til man fyller 18 år, og alle skal betale mindre. Å ta buss skal være noe som lønner seg for både lommeboka og miljøet"

Ungdommens bystyre i Trondheim

"Veldig god norsk- og kulturopplæring for barna som kommer fra andre land. Norske barn må også lære om de ulike kulturene våre nye landsmenn kommer fra"

Elever i Evenes

"Fordommer mot annerledeshet=ukult".

Unge i Bodø