Troll - 10 år

I dag er det 10 år siden Troll i Antarktis ble helårs forskningsstasjon. Norge og de andre traktatlandene forplikter seg til å vie området til fred og vitenskap.

Troll

TI ÅR SOM HELÅRSSTASJON Troll er plassert på barmark i nunatakområdet Jutulsessen i Dronning Maud Land. De fleste andre forskningsstasjonene i Antarktis er som oftest plassert på snø. Foto: Stein Tronstad / Norsk Polarinstitutt

KOngen

FØRSTE GANG PÅ TROLL Kong Harald er på Troll under 10-års jubileet. Dette er Kongens første besøk i Antarktis.  Foto: Sven Lidström / Norsl Polarinstitutt

TROLL

ÅPNET HELÅRSSTASJONEN  H.M. Dronning Sonja åpnet Troll som helårsstasjon den 12. februar 2005. Her er hun avbildet med daværende miljøvernminister Knut Are Hareide (t.v.) og daværende direktør ved Polarinstituttet, Olav Orheim.

Foto: Einar Johansen / Norsk Polarinstitutt

troll

JUBILEUMET Justisminister Anders Anundsen, klimaminister Tine Sundtoft, Kong Harald og direktør Jan-Gunnar Winther, etter at de landet på Troll tirsdag kveld. I to hele dager har gjestene vært på Troll. I kveld reiser de tilbake til Norge. Foto: Einar Johansen / Norsk Polarinstitutt

troll

LÆRTE OM ANTARKTIS Under oppholdet på Troll har gjestene fått høre mer om forskning og miljøovervåkning i Antarktis. Her er det seksjonsleder Birgit Njåstad som forteller om miljøovervåkningsarbeidet i Antarktis. Foto: Sven Lidström / Norsl Polarinstitutt

forskning

VIET FRED OG FORSKNING Antarktistraktaten utpeker Antarktis til et område viet fred og vitenskap. Trollstasjonen er base for både norsk og internasjonal forskning. Her er forskere avbildet i forbindelse med klimaforskning på isbremmen Fimbulisen i Dronning Maud Land.  Foto: Elvar Ørn Kjartansson / Norsk Polarinstitutt

Troll

JULEFEIRING Jul er sommertid og dermed også høytid for stasjonens infrastruktur, transportoppdrag og øvrige oppgaver, og derfor "folksomt" på Troll. Foto: Peter Leopold / Norsk Polarinstitutt

troll

FØRSTE OVERVINTRINGSTEAM De første overvintrerne på Troll etter at stasjonen ble helårsdrift i 2005 var fra venstre Olav Tåsåsen, Vibeke Hedanger Nissen, Ole Johannesen, Ole Torbjørn Lien, Arne Sommers, Morten Andreas Hansen og Arne Oddvar Bergdahl (bildet er tatt med selvutløser).  Foto: Arne Oddvar Bergdahl / Norsk Polarinstitutt

Overvintrerne

DAGENS OVERVINTRERE I midten av november 2014 landet Ida Elen Asklund, Joacim Bugge, Alf Midtskog, Marit Øvstedal, Per Morten Aarak og Vegard Tuven på Troll. De blir avløst i desember i år når det neste overvintringsteamet er på plass. Foto: Mats Ola Finn / Norsk Polarinstitutt

10-års jubileumet er behørig markert over to dager med Kong Harald, klimaminister Tine Sundtoft og justisminister Anders Anundsen tilstede på Troll, i tillegg til øvrige representanter fra myndighetene, Norsk Polarinstitutt og media.

Gjestene har fått lære mer om norsk og internasjonal is- og klimaforskning, og fått omvisning på Troll og i nærområdet. 

Direktør Jan-Gunnar Winther, avdelingsdirektør John Guldahl og seksjonsleder Birgit Njåstad fra Norsk Polarinstitutt har blant annet fortalt om forskning, miljøforvaltning og logistikken i Antarktis. 

I kveld forlater gjestene Troll etter to dagers jubileumsmarkering.

Viet fredelige formål

Troll er Norges forskningsstasjon i Antarktis. Det er en meteorologisk stasjon, en strålingsstasjon for måling av blant annet UV-stråling og en feltstasjon for glasiologiske, biologiske og fysiske feltprogram.

Norsk Polarinstitutt har ansvar for norsk forsknings- og miljøovervåkningen i Antarktis, og drifter forskingsstasjonen Troll. Instituttet er òg Norges utøvende miljømyndighet i Antarktis.

Antarktistraktaten og Miljøprotokollen til traktaten utpeker Antarktis til et område viet fred og vitenskap. Traktatpartene har forpliktet seg til bare å bruke Antarktis til fredelige formål, og til å verne miljøet og økosystemene i traktatområdet. Norge har sammen med 49 andre land undertegnet traktaten og påtatt seg disse forpliktelsene. Denne erkjennelsen lå til grunn da det ble besluttet å bygge ut Trollstasjonen og flystripen Troll Airfield.

Forskning og miljøforvaltning

Trollstasjonen ble opprinnelig satt opp av den norske Antarktis-ekspedisjonen i 1989/90, og var i starten en sommerstasjon, og var med sine 100 m2 og lette konstruksjon i Antarktis-sammenheng som et lite sommersted å regne. Dette gjorde at forskere bare kunne oppholde seg i området i sydsommeren fra november til februar. En annen utfordring med å drive forskning fra Troll har vært transport av folk og utstyr inn til forskningsstasjonen. Opp til 2005 har all transport foregått først med båt fra Sør-Afrika til iskanten i Antarktis og deretter har folk og utstyr blitt fraktet med beltevogner gjennom en strabasiøs og tidkrevende rute 235/280 km innover isen, over bresprekker opp en stigning på totalt nesten 1300 meter før man endelig kommer frem til forskningsstasjonen Troll.

Stasjonen ble oppgradert

Under sitt besøk til forskningsstasjonen Troll i 2003 fikk daværende miljøvernminister Børge Brende vite at Norge var det eneste landet med territorialkrav i Antarktis som ikke hadde helårig aktivitet på kontinentet. Internt i Norsk Polarinstitutt hadde det lenge vært et ønske om helårsdrift i Antarktis, og gleden var stor når Miljøverndepartementet på Norsk Polarinstitutts 75-årsjubileum bevilget midler til å oppgradere Troll til helårsstasjon. I 2005 ble den betydelig oppgradert til helårsstasjon.

Hovedarbeidet med oppføringen av den nye stasjonen ble avsluttet februar 2005 etter et par hektiske byggemåneder. Den ferdige stasjonen er et resultat av en grundig og godt planlagt byggeoperasjon under krevende forhold. Arbeidet er gjennomført av Statsbygg og ved åpningen i februar var stasjonen såpass klar at man kunne satse på å gjennomføre den første overvintringen i den antarktiske vinteren 2005.

Dronningen åpnet stasjonen

Den 12. februar 2005 ble den oppgraderte forskningsstasjonen Troll offisielt åpnet av Dronning Sonja. Dronningen ankom med Herkules-fly fra Sør-Afrika som ble det første store flyet til å benytte Troll Airfield som daværende miljøvernminister Knut Are Hareide åpnet rett etter ankomsten. Tilstede under åpningen av stasjonen var omtrent 60 personer, blant annet daværende direktør i Norsk Polarinstitutt Olav Orheim, nåværende direktør Jan-Gunnar Winther, representanter for den sørafrikanske regjeringen, Stortinget og Utenriksdepartementet, samt den svenske miljøvernministeren Lena Sommerstad.

Troll er satt sammen av modulbyggesett som ble sendt med båt fra Cape Town til iskanten. Stasjonen skal nå kunne tåle temperaturer ned til -60°C og vindhastigheter opp til 60 meter i sekundet.

Portal for norsk og internasjonal forskning

Nå som det ennå er sommertid på Troll er det også folksomt på stasjonen, og besetningen varierer på mellom 20-34 personer. Sommermånedene er høytid for stasjonens infrastruktur, transportoppdrag og øvrige oppgaver. Troll fungerer som base og startsted for en rekke norske og utenlandske forskningsekspedisjoner, og forskere fra hele verden inntar stasjonen.

Under 10-års jubileet har det vært ekstra mange personer på Troll. Når gjestene nå snart drar og når den siste sommerbesetningen forlater stasjonen i midten av mars, blir overvintrerne alene på Troll frem til november. Da lander nye overvintrere og et nytt sommerteam på flystripa.

Overvintrern er isolert på Troll

I de åtte vintermånendene er det ingen flytransport til eller fra Troll, og de seks overvintrerne er fysisk isolert på stedet. Nærmeste nabo er den sørafrikanske basen Sanae IV som ligger ca. 300 kilometer unna. Mellom Sanae og Troll er det derimot en stor isstrøm som det er farlig å ferdes på med snøscooter, så det blir ingen nabobesøk. Troll har satellittforbindelse slik at overvintrerne holder kontakt med omverden. Les om hverdagen til overvintrerne på Troll.

Overvintrerne har ansvar for hvert sitt spesialfelt. Besetningen består av mekaniker, lege, elektriker, kokk, driftstekniker og forskningstekniker. Det velges også en stasjonssjef blant disse. I år er det for første gang en kvinnelig stasjonssjef.

I forbindelse med 10-års jubileet gir Norsk Polarinstitutt ut publikasjonen Antarktis – kort fortalt som forteller om Antarktis og Norges rolle i Dronning Maud Land.