Ny geologisk kartdatabase

Norsk Polarinstitutts temakartportal Svalbardkartet er utvidet med en geologisk kartdatabase konstruert for målestokken 1 : 250 000.

skjermdump av kartportalen Svalbardkartet

Temakartportalen Svalbardkartet er utvidet med en geologisk kartdatabase konstruert for målestokken 1 : 250 000. Grafikk: Norsk Polarinstitutt

Frem til nå har bare geologiske oversiktsdata (1 : 750 000) vært tilgjengelig. Geologiske enheter er utstyrt med grunnleggende attributtdata som navn, alder og bergart, og linje- og punktsymboler forklares av attributter. Referanser til kartdataene vil bli tilføyd på et senere tidspunkt. Kartdatabasen vil bli oppdatert kontinuerlig når nyere eller bedre data er tilgjengelig.

Kryss av for kartlaget «geologi» og ekspander undermenyene. Når du zoomer inn til målestokken viser minst 1 : 320 000, blir de detaljerte kartdataene synlige.

Gå til Svalbardkartet