Vinner av beste kart

Norsk Polarinstitutt deltok nylig i kartutstillingen på Geomatikkdagene, en årlig samling for kartbransjen i Norge. 3D-kartet Longyearbyen og omegn vant både fagjuryprisen og publikumsprisen for årets beste kart.

Oversiktsbilde av hele 3D-kartet Longyearbyen og omegn.

3D-kartet Longyearbyen og omegn. Kart: Anders Skoglund / Norsk Polarinstitutt

Utsnitt fra 3D-kartet Longyearbyen og omegn.

Utsnitt fra kartet Longyearbyen og omegn. Kart: Anders Skoglund / Norsk Polarinstitutt

Topograf Anders Skoglund har utviklet kartet som vil være et supplement til det nye trykte turkartet Longyearbyen og omegn i målestokk 1 : 50 000.

Kartet er automatisk kvalifisert til deltagelse på den internasjonale kartutstillingen i Rio de Janeiro, Brasil, 23.–28. august.

Kartet vil ikke bli trykt, men kan bestilles som spesialplott i stor størrelse fra kartseksjonen på Polarinstituttet.

Se våre kart