Rapport om status Norskehavet

Miljøtilstanden i Norskehavet er fortsatt god. Men klimaendringer og havforsuring gjør havområdet varmere og surere – og skaper uforutsigbare rammer for den langsiktige forvaltningen.

Norskehavet

NORSKEHAVET ANNO 2015 Det faglige grunnlaget til forvaltningsplanen for Norskehavet er nå oppdatert. Rapporten viser at miljøtilstanden fortsatt er god, og at utfordringene i hovedsak er de samme som for fem år siden. Foto: Nick Cobbing / Norsk Polarinstitutt

Stortinget behandlet forvaltningsplanen for Norskehavet i 2009. Helhetsvurderingen var da at miljøtilstanden var god. Forvaltningsplanen pekte likevel på betydelige utfordringer i forvaltningen av havområdet, særlig knyttet til effekter av klimaendringer og forsuring av havet, overbeskatning av enkelte fiskebestander, risiko for akutt forurensning, nedgang i sjøfuglbestandene og behov for bevaring av korallområder.

Det faglige grunnlaget til forvaltningsplanen for Norskehavet er nå oppdatert. Faglig forum - ledet av Miljødirektoratet - har utarbeidet rapporten i samarbeid med Overvåkingsgruppa og Risikogruppa. Mer enn ti etater og institusjoner har deltatt i arbeidet med å oppdatere det faglige grunnlaget for Norskehavet.

Norsk Polarinstitutt har medlemmer i alle gruppene som det vises til i pressemeldingen. I tillegg har mange ved instituttet gitt faglige bidrag underveis.

Rapporten viser at miljøtilstanden fortsatt er god, og at utfordringene i hovedsak er de samme som for fem år siden.