Workshop om iskoller i Antarktis

ICE-iskoller (Ice Rises) er et klimaprosjekt som studerer iskollene på isbremmens overflate langs brekanten i Dronning Maud Land i Antarktis. Målet er å finne ut om, og i så fall hvordan, disse «øyene» påvirker hvor raskt isen beveger seg mot havet, noe som igjen kan få betydning for smelting av is og om havet stiger eller ikke.

Antarktisforskere møttes til workshop om prosjektet ICE-iskoller i Tromsø denne uka. Prosjektleder er Kenny Matsuoka (foran til høyre).

Antarktisforskere møttes til workshop om prosjektet ICE-iskoller i Tromsø denne uka. Prosjektleder er Kenny Matsuoka (foran til høyre). Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Iskolle

Iskolle på Fimbulisen i Antarktis. Foto: Elisabeth Isaksson / Norsk Polarinstitutt

Feltdeltarkerne på ICE-iskoller 2013/2014.

Deltakerne på ICE-iskoller 2013/2014 fotografert under feltarbeidet i Dronning Maud Land, Antarktis. Foto: Peter Leopold / Norsk Polarinstitutt

Forskningen i regi av ICE-iskoller setter søkelyset på de klimaendringer som skjer i Antarktis og som kan få konsekvenser for mennesker over hele verden. Forskerne skal finne ut om hvordan iskollene påvirker isens utvikling og de undersøker dette ved å se på utviklinga av iskollene og kystområdet de siste årtusener; om de har økt eller minket i størrelse.

Forskningsresultatene skal brukes i modeller som hjelper forskerne å forutse smelting av isen og dermed om havet vil stige eller ikke. Feltarbeidet er gjort i løpet av tre Antarktis-somre, med start i desember 2011 og avsluttet i februar i år. Prosjektet er derimot ikke ferdig og nå er forskerne godt i gang med å analysere datasettene og vil presentere resultatene etterhvert som de er klare.

Denne uka var tolv av forskerne som er involvert i prosjektet samlet i Tromsø for evaluere Ice Rises og legge planer for videre forskning på iskoller i Antarktis.

ICE-iskoller er finansiert av Norwegian Antarctic Research Expeditions (NARE) og Senter for is, klima og økosystemer (ICE) ved Norsk Polarinstitutt, og er et samarbeid mellom Polarinstituttet og flere andre nasjonale og internasjonale institusjoner.

Prosjektleder er Kenny Matsuoka fra Norsk Polarinstitutt.
 
Les mer om ICE rises på sosiale medier: