Lance har lagt til kai

Seks måneder etter at forskingsskipet Lance forlot Tromsø retning polisen har skipet nå lagt til kai i Longyearbyen. Ombord er 23 forskere og et øvrig mannskap som kan se tilbake på vellykkede måneder i isødet.

Lance

LANCE TIL KAI I dag la Lance til kai i Longyearbyen og seks måneder med forsking i polisen er tilbakelagt. Nå venter det mye arbeid på forskerne med bearbeiding og analyser av data som er samlet inn underveis. Foto: Harald Steen / Norsk Polarinstitutt

Lance

PÅ PLASS I ISEN Ferden var på over 100 nautiske mil gjennom tung is, og med god hjelp av kystvaktskipet KV Svalbard, før Lance den 15 januar kl. 01:15 fant isflaket på 83°14.45'N 21°31.41'Ø. Foto: Harald Steen / Norsk Polarinstitutt

Lance

FORSKINGEN I GANG Midt på dagen, men mørketid og bitende kaldt. Bildet er fra i februar. Foto: Paul Dodd / Norsk Polarinstitutt

PRØVEINNSAMLING

PRØVEINNSAMLING En forsker tar prøver av det salte overflatelaget til nydannet is.

Foto: Anja Rösel / Norsk Polarinstitutt

nasa

OVERFLYGING AV NASA I mars fløy et forskingsfly fra NASA over Lance for å samle data om havisutviklingen i Arktis.
Foto: NASA/Operation IceBridg

Dykkere

DYKKERTEAM 4 ETAPPE Dykkerteamet Pernilla Carlsson, Piotr Kuklinski, Haakon Hop og Pedro Duarte på isen i vår. Foto: Sebastian Gerland / Norsk Polarinstitutt

Isbjørn

ISBJØRNBESØK Isbjørn utgjør en fare for alle som er ute på havisen, og under toktet var alle utstyrt med signalpistol, i tillegg til at en snøscooter var i nærheten for sikker rømning. Isbjørnvakter på skipets bro og på selve isen varslet om isbjørn var på ferde. Denne isbjørnen dukket opp ved Lance i juni. Foto: Frede Lamo / Norsk Polarinstitutt

Siden januar har forskere fra ti ulike nasjoner vært i full sving i polisen nord for Svalbard der Lance har driftet med isen i regi av prosjektet Norwegian Young Sea Ice Cruise 2015 (N-ICE 2015). Det er den ferske ettårsisen som har vært hovedfokuset til forskerne ombord. Årsaken til forskingen er at iskappen over Nordpolbassenget stadig blir tynnere og yngre, og innen forskingsverden mangler det kunnskap om ettårsisens effekt på klima, økosystem og vær.

Forskere innen fagene atmosfære, havis, snøfysikk, oseanografi og marinbiologi har på sine vis undersøkt iskappen og miljøet rundt isen for å bringe mer kunnskap om de klimaendringer som foregår med full styrke i Arktis.

I vår, og i takt med solens tilbakekomst, har de vårlige prosessene under isen vært en spesiell begivenhet for marinbiologene på Lance. Rekkefølgen på oppvåkingen av arter under isen og i vannmassene er nøye studert for å finne mer ut om de fysiske og biologiske faktorene som styrer disse prosessene. Målet er å få bedre forståelse av hvordan det isavhengige økosystemet så langt nord blir påvirket av lys, is og strømforhold fra vinter til vår.

N-ICE-toktet har vært delt inn i seks etapper, som også har inkludert mannskapsbytter, og i den aller siste etappen (leg 6) tilbragte forskerne elleve dager på isflaket før det brøt opp. Det kan du lese mer om i bloggen En våt opplevelse

Toktleder Harald Steen fra Norsk Polarinstitutt sa seg godt tilfreds med toktet etter at skipet la til kai i Longyearbyen i formiddag. 

Forskingen og toktet har gått etter planene og vi er godt fornøyde, sier han på telefon, innimellom hektisk aktivitet med lossing av skipet.

Seks måneder i polisen betyr også mye utstyr som skal losses av båten. Lance og mannskapet vil oppholde seg i Longyearbyen noen dager før skipet setter baugen sør mot hjemmehavna i Tromsø.

De mengder med data som forskerne har samlet inn under toktet skal fremover analyseres for på sikt å bedre fremtidens klimamodeller og værprognoser, både lokalt, regionalt og globalt.

Les mer om N-ICE 2015 på www.npolar.no/nice2015 eller i sosiale medier med hashtag ‪#‎NICE2015Arctic