Tokt til Kongsfjorden

Mandag 13. juli starter årets tokt til Kongsfjorden. Her skal det samles oseanografiske, biologiske og geologiske data, som vil brukes blant annet i Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen (MOSJ).

Forskere klargjør et multinett på dekket til Lance i Kongsfjorden.

Fra fjorårets tokt til Kongsfjorden: Her klargjøres multinettet. Det samler inn zooplankton i ulike havdyp. Foto: Katrine Husum / Norsk Polarinstitutt

Et WP3-nett for innsamling av plankton settes ut i havet fra skipet Lance.

WP3-nettet på vei ut i Kongsfjorden for å hente planktonprøver under 2005-toktet. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

Multikjernetaker henger fra wire ved siden av ripa til Lance, i Kongsfjorden.

Multikjernetaker på vei opp i Kongsfjorden under 2008-toktet. Den tar prøver av løsmasser og mikrofossiler på havbunnen og 80 cm ned i havbunnen. Foto: Dorthe Klitgaard Kristensen, Norsk Polarinstitutt

Kongsfjorden har blitt overvåket siden 1990-tallet, og det har vært tokt dit hver sommer.

Lange dataserier fra Arktis er sjeldne, og Kongsfjorden-dataserien er ganske enkelt uvurderlig. Dataene blir blant annet brukt til å belyse de nåværende klimaendringer vi ser både lokalt i Kongsfjorden og også mer generelt i Arktis.