Møte om forskning og operasjoner i Antarktis

Hvert år møtes delegater fra land som støtter eller driver forskning i Antarktis for å orientere hverandre om aktiviteter på kontinentet. Norge er en aktiv aktør i Antarktis og i år er Norsk Polarinstitutt vertskap.

Forskning Fimbulisen

Glasiologisk og oseanografisk feltarbeid på isbremmen Fimbulisen i Dronning Maud Land, Antarktis. Foto: Elvar Ørn Kjartansson / Norsk Polarinstitutt

Adeliepingviner, Antarktis.

Adeliepingviner, Antarktis. Foto: Elvar Ørn Kjartansson / Norsk Polarinstitutt

Troll

Den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land. Foto: Stein Tronstad / Norsk Polarinstitutt

Council of Managers of National Antarctic Program (COMNAP) holder sitt årlige møte i Tromsø fra 26. til 28. august. Årsmøtet samler delegater fra land som har undertegnet Antarktistraktaten og har aktivitet på kontinentet.

Dette er første gang møtet holdes i Norge. Under møtet skal delegatene orientere hverandre og legge grunnlag for koordinering av aktiviteter i Antarktis. 

Medlemmene i COMNAP er organisasjoner som driver de rundt 80 forskningsstasjonene i Antarktis, pluss annen infrastruktur for å legge til rette for forskning og innhenting av kunnskap på kontinentet. Norsk Polarinstitutt er det norske medlemmet i COMNAP.

29 land er parter til Antarktistraktaten, og kontinentet er viet fred og forskning. Antarktistraktaten legger rammene for forvaltingen av et kontinent ingen nasjoner eier, men som et stort antall nasjoner har aktive interesser i. Samarbeidet innenfor rammene av traktaten har vært vellykket og lagt grunnlag for et globalt samarbeid for å opprettholde Antarktis som et kontinent viet fred og vitenskap, og for å verne et sårbart miljø.

COMNAP adresserer til bl.a. administrasjon, policy, internasjonalt samarbeid, sikkerhet, energi, teknologi, utdanning og kommunikasjon. I forbindelse med møtet holdes flere andre separate arbeidsmøter. Ett av disse er et seminar om erfaringer med telemedisin, og et annet vil dreie seg om miljøvennlig drift og infrastruktur på de antarktiske forskningsstasjonene, dvs. "grønne stasjoner".

Grønn Stasjon-møtet er initiert av Norsk Polarinstitutt, bl.a. på bakgrunn av den nylig utgitte Stortingsmelding 32, «Norske interesser og politikk i Antarktis». Meldinga slår fast at den norske stasjonen Troll i Antarktis skal være en grønn stasjon som oppfyller høye miljømål innenfor energi, avfall og transport. Miljøhensyn skal være en integrert del av virksomheten og veie tungt i vurderingene når det skal etableres ny infrastruktur.

Les mer: COMNAP AGM 2015, Tromso, Norway.