Spredning av giftig kvikksølv rammer Arktis

Transport av miljøgifter til Arktis via vann og luft er en trussel mot naturen. I Arktis forflytter metylkvikksølv seg mer effektivt opp gjennom næringskjeden enn på sørligere breddegrader.

Krykkje

Under feltarbeidet i Kongsfjorden ble det gjort målinger på zooplankton, fisk og fugl, som krykkja, i området. Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt

Metylkvikksølv er en giftig form av kvikksølv som lett absorberes fra mage-tarmkanalen og kan forårsake en rekke helseproblemer. Metylkvikksølv utgjør en betydelig trussel mot marine dyr på toppen av næringskjeden, skriver Framsenteret på sine nettsider og viser til en ny studie som bekrefter at arktiske arter av disse dyrene har høyere konsentrasjoner av metylkvikksølv i sine vev sammenlignet med dyr lavere i næringskjeden.

Studiet er nylig publisert i tidsskriftet Environmental Toxicology and Chemistry. Arbeidet inngår i Framsenterets forskningsprogram på konsekvenser av miljøgifter i nordområdene, der forskere fra åtte forskningsinstitusjoner, deriblant Geir Wing Gabrielsen fra Norsk Polarinstitutt deltar.