Om steiner på geologiens dag

Søndag 13. september er det Geologiens dag og det blir markert i Tromsø med aktiviteter for store og små, stands og foredrag.

Geolog og forsker Per Inge Myhre

Geolog og forsker Per Inge Myhre fra Norsk Polarinstitutt deltar på stand under Geologien dag på Tromsø museum. Foto: Norsk Polarinstitutt

Geologiens Dag er en stor nasjonal dugnad som gjøres av ildsjeler rundt i hele landet, med hovedformål å få barn og unge interessert i geologi. Det har til sammen vært over 20.000 besøkende på 70 ulike arrangementer, og 1200 dugnadstimer er brukt av frivillige hver høst. Arrangementene skjer på torg, museer, gruver, bergverk, biblioteker, skoler, barnehager rundt om i landet, og mange geoturer blir arrangert, les mer på geologi.no

Tromsø Museum markerer Geologiens dag den 13. september, og som i år har temaet "Geologisk mangfold", se hele programmet her.

Geolog og forsker Per Inge Myhre fra Norsk Polarinstitutt deltar på stand under arrangementet, sammen med forskere fra Universitetet i Tromsø. Myhre bringer med seg en steinsamling og vil fortelle om de ulike steinene. Han vil blant annet også snakke om moderne bruk av stein og mineraler, for eksempel i mobiltelefoner og tannpasta. Har du en stein du lurer på hva er, ta den med, så hjelper geologene med å finne ut av det!