Ærespris til nestor innen polarforskning

Dr. Yoshihide Ohta er nylig tildelt Japans ambassadørs utmerkelse for sitt virke innen kartografisk arbeid.

Yoshihide Ohta

Ambassadør Toshio Kunikata delte ut Japans ambassadørs utmerkelse til dr. Yoshihide Ohta. Tildelingen skjedde ved ambassadørens residens. Foto: Japans ambassade i Norge

Yoshihide Ohta

Yoshihide Ohta under geologisk feltarbeid i Liefdefjorden på Svalbard i 1995. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Yoshihide Ohta har styrket forskningssamarbeidet mellom Japan og Norge innen polarstudier, og har bidratt vesentlig til å utvikle grunnlaget for polarforskning i Japan. Han har også i lang tid vært en viktig støttespiller for andre japanske forskere som opererer i Norge innen ulike fagdisipliner, heter det i begrunnelsen for tildelingen.

Ohta var fra 1972 og i mange år fremover  engasjert i kartografisk arbeid innen polarforskning ved Norsk Polarinstitutt. Han deltok på flere polarekspedisjoner, seks ganger til Antarktis og 30 ganger til Arktis. Ohta har publisert flere bøker og over 200 fagartikler, og blant annet oversatt til japansk Fridtjof Nansens "Fram over Polhavet. Den norske polarfærd 1893-1896".

Ohta er utdannet Cand.scient. i geologi fra Hokkaidō universitet, Japan (1957) og har en doktorgrad ved samme universitet (1962). Han er født i 1933 i Ōmachi, Nagano, Japan.