Smugkikket på nytt superskip

Fiskeriminister Aspaker inspiserte i dag byggingen av Norges nye isgående forskningsfartøy «Kronprins Haakon».

fire personer med blåe beskyttelseshjelmer på hodet

PÅ INSPEKSJON. Fiskeriminister Aspaker inspiserte i dag byggingen sammen med bl. a. direktør ved Norsk Polarinstiutt, Jan-Gunnar Winther (t.v.). Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

fire personer med blåe beskyttelseshjelmer på hodet

GLEDER SEG. (F.v. Lasse Lønnum, UiT Norges arktiske universitet og Jan-Gunnar Winther, Norsk Polarinstitutt) Foto: Øystein Mikelborg / Norsk Polarinstitutt

tegning av fartøy

Modell av det nye forskningsfartøyet «Kronprins Haakon. Kart: Rolls Royce Marine (RRM)

Behovet for forskning i de polare strøk er økende, og med dette fartøyet kommer Norge helt i front og kan gi viktige bidrag til internasjonal klimaforskning, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Fartøyet bygges i La Spezia i Italia, men designet er norsk og mye av utstyret leveres av norske produsenter. «Kronprins Haakon» er et topp moderne og avansert isgående forskningsfartøy til 1,4 milliarder kroner. Fartøyet skal være klart i 2017.

Polhavene er rike på marine ressurser, og vi er helt avhengig av god kunnskap for å forvalte disse naturressursene forsvarlig. Polhavene spiller en nøkkelrolle i klimaendringene og «Kronprins Haakon» er avgjørende for at Norge fortsatt skal ha en lederrolle innen klima- og ressursforskning i polare strøk, sier Aspaker.

«Kronprins Haakon» skal erstatte «Lance» og «Helmer Hansen», som begge er ombygde fiskefartøy. Det nye fartøyet er spesialbygd for forskning, vil gi helt andre muligheter, både for norske og internasjonale forskningsmiljøer. Fartøyet vil ha hjemmehavn i Tromsø og skal disponeres av Norsk Polarinstitutt, Havforskningsintstituttet og UiT Norges arktiske universitet.