N-ICE2015 går fremover

65 forskere fra 22 institusjoner og 10 land samler seg i Malangen for å presentere og diskutere de første analysene av data fra N-ICE2015.

To personer går på isen i Arktis mot Lance, som ligger innfryst lengre bort. I lufta like ved flyr et helikopter.

Under feltkampanjen til N-ICE2015, som gikk fra januar til juni 2015, lot man forskningsskipet «Lance» drive med isen i Arktis, og brukte det som feltstasjon. Foto: Frede Lamo / Norsk Polarinstitutt

N-ICE2015 tar sikte på å forstå effektene av det nye regimet med tynn førsteårsis i Arktis på energiutveksling, isdynamikk og det isassosierte økosystemet, så vel som lokalt og globalt klima.

Mange på samlingen var ombord på forskningsfartøyet «Lance» under N-ICE2015-toktet, men N-ICE2015-familien har vokst siden da, og teller nå flere spesialister og modellerere. I den første delen av dette tredagersmøtet vil vi gjøre alle kjent med resultatene fra alle de ulike disiplinene. Deretter går vi videre til å identifisere og diskutere tverrfaglige emner og fortsetter arbeidet med problemstillinger som krever data fra mer enn bare ett fagfelt.

I løpet av toktet, som gikk i 5½ måneder i drivisen nord for Svalbard, samlet vi data om vær, stråling, snø- og istykkelse og -egenskaper, og om vannmassene og økosystemet under den flytende pakkisen. Tar vi med alt, har vi samlet inn mer enn 100 dataserier. Noen av dataene er allerede prosessert, og artikler forberedes, men mye arbeid gjenstår fremdeles.

Med inputen fra møtet forventer vi å se både at antall artikler øker, og at kvaliteten heves.

Mer om N-ICE2015