Forskningsskipet Kronprins Haakon tar form

Byggingen av forskningsskipet Kronprins Haakon i Riva Trigoso i Italia foregår med full kraft. Nylig ble begge hovedmotorene og den største vitenskapelige vinsjen montert.

Nylig er hovedmotorene løftet om bord. Disse er pr. definisjon ikke dieselaggregatene som produserer strøm, men de to elektromotorene på 2 x 7000 hk som driver propellene.

Den første (og største) vitenskapelige vinsjen er også montert om bord. Dette er ROV-vinsjen som gjør det mulig å operere tunge fjernstyrte arbeidsubåter ned til 6000 meters dyp. Denne vinsjen står da på dekket under den store forskningshangaren midtskips som ennå ikke er bygget.

De fire dieselaggregatene på til sammen 15 megawatt er også levert og vil bli montert om bord i siste uke av november. De er bygd av Rolls Royce i Bergen.

I Muggiano, hvor forskipet bygges, er det også god progresjon. Nederste del av baugen – iskniven – den mest solide og mest kompliserte stålseksjonen på båten, er etter en lang byggeprosess sveiset til forskipet. Hoveddekket (dekk 3) vil romme bl.a. et åpent arbeidsdekk og tråldekk, laboratorier, forskningshangar og CTD-hangar.

Skipet vil være i drift høsten 2017.

Bildegalleri