Ny direktør for Climate and Cryosphere Project (CliC)

Vi ønsker Lawrence Hislop velkommen som ny direktør for Climate and Cryosphere Project (CliC).

Lawrence Hislop

Lawrence Hislop

Lawrence er fra Montreal, Canada og har mer enn ti års internasjonal erfaring med å lede FN- og EU-finansierte prosjekter. Han har produsert mange miljøvurderinger og relaterte kommunikasjonsprodukter.

I perioden 2009–2014 ledet Lawrence programmet Polar and Cryosphere ved GRID-Arendal i Norge og samarbeidet om prosjekter med Arktisk Råd, University of the Arctic og UNEP-aktiviteter i polar-og fjellområder. Han var også i ledergruppen i Himalayan Climate Adaptation Programme (HICAP) i perioden 2011–2014 og igangsatte langsiktig forskning på miljøkonsekvenser i Nepal, India, Pakistan og Kina.

I tillegg til sitt forskningsarbeid, produserer Lawrence også dokumentarfotografi, filmer og infografikk.

CliC har kontorsted hos Norsk Polarinstitutt i Tromsø.