Tilstanden god så langt for isbjørn på Svalbard

Norsk Polarinstitutt har igjen gjennomført telling av isbjørn på Svalbard, med finansiering fra Klima- og miljødepartementet. Resultatet viser at det trolig er flere isbjørn enn ved forrige telling i 2004, til tross for at det har vært mange dårlige isår i denne perioden.

Helfigur av en isbjørn i på iskanten ved Svalbard, bjørnens speilbilde i havet ved siden av.

Telling av isbjørn i Barentshavbestanden foregikk over 4 uker høsten 2015, på Svalbard og i norske deler av Barentshavet. Foto: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt

«Barentshavsbjørnene» beveger seg mellom norsk og russisk territorium, og ved forrige telling ble også isbjørn på russisk side inkludert. På grunn av at russerne denne gang ikke var med, er det betydelige usikkerheter forbundet med resultatet. Forskerne anslår at det nå er et sted rundt 975 isbjørn i norsk område, mot 685 i 2004.

– Bjørnene var i god form, sier isbjørnforsker Jon Aars. Det har vært gode isforhold det siste året, og dermed god tilgang på mat. Men hvis det blir mange år på rad med dårlige isforhold, kan dette få store konsekvenser for isbjørnene. Han legger til at en økning ikke er veldig overraskende, da det før isbjørnene ble fredet for 40 år siden var jakt på dem, og bestanden var på et lavt nivå av den grunn.

Trenden for isdekket i Arktis er at dette både minker både i omfang og tykkelse. Det er forventet at forholdene vil fortsette å bli dårligere for isavhengige arter som isbjørn.