Om fortidens klima

European Geosciences Union (EGU) samler 10.000 deltakere fra hele verden i Wien. Forsker Katrine Husum fra Norsk Polarinstitutt var en av deltakerne på konferansen. Hun er ekspert på foraminiferer som er en type fossil plankton.

EGU-KONFERANSEN

GEOKONFERANSE EGU er en årlig konferanse som samler fagfolk innen geofag fra hele verden. I år deltok 10.000 eksperter på konferansen. Foto: Katrine Husum / Norsk Polarinstitutt

KATRINE HUSUM

KATRINE HUSUM Forsker Katrine Husum deltar på konferansen. Hun jobber med foraminiferer (en type fossil plankton). Foto: Norsk Polarinstitutt

Katrine Husum

SEDIMENTPRØVER Sedimentprøver fra havets bunn tatt under forskningsstokt utenfor Svalbard i 2014. Foto: Katrine Husum / Norsk Polarinstitutt

Hvert år møtes geologer fra hele verden innen fagdisipliner som tar for seg forskning på jorden, planetariet og verdensrommet på EGU-konferansen i Wien. EGU har som mål å være et forum hvor forskere, og som er spesielt tidlig i karrieren, kan presentere sitt arbeid og diskutere ideer med eksperter fra flere områder innen geofag.

Om klimaet de siste 2000 årene

Forsker i arktisk paleooseanografi, Katrine Husum, fra Norsk Polarinstitutt er en av deltakerne på konferansen. Hun jobber med foraminiferer (en type fossil plankton) og ledet gruppeseksjonen: "Integration of marine – terrestrial palaeoclimate records from the Svalbard-Barents Sea" på konferansens første dag, og som fokuserte på palaeoklimaet de siste 2000 årene.

Temperatur og sjøis

Husum holdt også et foredrag om sammenhengen mellom osen og atmosfære de siste 10.000 årene.

Her var hovedtemaet å undersøke variasjoner i fortiden og endringer av temperatur og sjøis for de siste 10. 000 årene, etablere grunnlinjeverdier og finne grensene for naturlige variasjoner.

Husum har sammen med forskerkolleger i inn og utland samlet sedimentprøver fra havets bunn under flere forskningstokt i Arktis, sist sommeren 2014. Fossiler fra plankton som samles inn under toktene er indikatorer på blant annet temperatur og saltholdighet i den perioden disse levde. Når forskerne analysere fossilene som ligger lagvis på havets bunn kan de også tidsbestemme klimatiske variasjoner. Encellet organismer og plankton (foraminiferer og diatomeer) som lever i vannsøylen og på havisen havner også på havets bunn etter hvert, og mengde og fordeling av dem kan si noe om havtemperaturer og utbredelses av havis for bestemte tidsepoker.

----

Lenker til working group paleo-gruppene som Norsk Polarinstitutt deltok med:

http://www.pages-igbp.org/workinggroups/arctic2k/intro

http://www.pages-igbp.org/workinggroups/2k-network/intro