Kronprinsparet fikk høre om klimaforskning i polisen

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit kom i går i helikopter fra Longyearbyen til polisen nord for Svalbard der forskningsskipet RV Lance ligger innefrosset. De ble tatt i mot av blant andre klima- og miljøminister Tine Sundtoft, som hadde dratt i forveien. I natt sov kronprinsparet i telt på isen utenfor forskningsfartøyet.

Kronprins Haakon hilser på klimaminister Tine Sundtoft

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit kom med helikopter til polisen. Her tas i de i mot av klimaminister Tine Sundtoft. Foto: Mats Granskog / Norsk Polarinstitutt

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit

Kronprinsparet og statsråden i samtale med direktør Jan-Gunnar Winther og avd.direktør John Guldal rett etter landing. Foto: Mats Granskog / Norsk Polarinstitutt

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit går på landgang fra båt ned på isen.

Kronprinsparet fikk møte forskerne ombord på Lance.  Foto: Audun Gjerland

Lance ble frosset inn i den arktiske drivisen nord for Svalbard i jaunar og skal drifte med isen frem til juli i forbindelse med prosjektet Norwegian Young Sea Ice Cruise 2015 (N-ICE 2015). Skipet har siden starten drevet rundt og ut av isen, og er nå tilbake til 83 grader nord. Ombord er 24 klimaforskere fra ulike land. Det er Norsk Polarinstitutt som leder N-ICE2015.

Fikk høre om klimaforskningen

Under besøket på RV Lance har kronprinsparet og statsråden blitt orientert om klimaforskningen som pågår med full styrke i polisen. De har fått innføring i forskningsprosjektet og en opplevelse av det praktiske feltarbeidet i isen. Gjestene dro til iscampen, som er forskningsområdet noen hundre meter fra Lance. Der fikk de se forskere i arbeid på isen. I natt sov kronprinsparet i telt på isen utenfor fartøyet.

Kunnskapen fra Lance vil hjelpe oss å forutse hva som vil skje med havisen i fremtiden. Manglende kunnskap om hva som skjer med isen, er et svakt punkt i modellene som brukes til å forutsi globale klimaendringer, opplyser Harald Steen, leder av N-ICE2015.

Forbedre klimamodellene

N-ICE 2015 skal innehente data som kan bidra til å forbedre klimamodellene slik at disse kan gi oss så presise svar som mulig om framtidige endringer i havisen i Arktis. Dataene skal også bidra til å bedre de meteorologiske modellene som i dag brukes. Videre skal prosjektet skaffe ny kunnskap om havforsuring og om hva som skjer med økosystemene. Omtrent halvveis i forskningsprosjektet i isen kan forskerne oppsummere at de sitter på et stort og unikt materiale om isens bevegelser i utkanten av Polhavet.

Forvaltningsansvar

Norge forvalter store områder i nord og Arktis. Vi har derfor også stor egeninteresse av å vite mest mulig om hvilke konsekvenser klimaendringene vil få for miljøet, naturressursene, næringsaktiviteten og befolkningen i våre egne nordområder.

På toktet deltar tilsammen rundt hundre klimaforskere fra ti ulike nasjoner for å skaffe data som skal brukes til å bedre fremtidens klimamodeller og værprognoser, både lokalt, regionalt og globalt. Det er spesielt forskning innenfor fagene atmosfære, havis, snøfysikk, oseanografi og marinbiologi som vektlegges. Forskerne er delt inn i lag som i seks måneder bytter på å delta på selve toktet og å jobbe med prosjektet fra kontorer og laboratorium i sine respektive institusjoner.

Prosjektet med innfrysningen av RV Lance kan følges på www.npolar.no/nice2015 eller i sosiale medier med hashtag ‪#‎NICE2015Arctic