Internasjonal æresbevisning og første kvinnelige president

International Arctic Science Committee (IASC) har nådd flere milepæler den siste tida: Tidligere direktør ved Norsk Polarinstitutt og generalsekretær for IASC, Odd Rogne, ble tildelt æresbevis for sin innsats i etableringen av IASC. Etnolog og polarhistoriker Susan Barr er den første president fra Norge, første kvinnelige president og den første med bakgrunn fra humaniora.

 Odd Rogne

ÆRESPRIS Odd Rogne ble i vår tildet æresbeviset for sin mangeårige innsats i IASC under Arctic Science Summit Week i Japan. Bildet er tatt på Svalbard i en annen sammenheng. Foto: Privat

Susan Barr

FØRSTE KVINNELIGE PRESIDENT Etnolog og polarhistoriker Susan Barr er inne i sitt andre av fire år som president for IASC, og er den første presidenten fra Norge, første kvinnelige president og den første med bakgrunn fra humaniora i IASC. Foto: Leif Anderson / Universitetet i Göteborg

Det var under Arctic Science Summit Week i Japan i slutten av april at Odd Rogne ble tildelt æresbeviset for sin innsats i IASC. IASC er den internasjonale hovedorganisasjon for internasjonalt, arktisk forskningssamarbeidet. Dette er første gang IASC deler ut denne prisen og fremover vil prisen kun deles ut ved spesielle tilfeller. Rogne ble tildelt prisen også for sitt lange arbeidet med Forum of Arctic Research Operators (FARO), International Science Initiative in the Russian Arctic (ISIRA) og Arctic Science Summit Week.

Rogne var redaktør for IASC's jubileumsskrift "25 years of International Arctic Research Cooperation" som forelå ferdig til nevnte møte i Japan og som inneholder bidrag om dannelsen og utviklingen av IASC.

Planleggingen av IASC kom også til å få direkte eller indirekte innflytelse på starten av statlig samarbeide i Arktis, blant annet Det Finske Initiativ/Arctic Environmental Protection Strategy (senere Arktisk råd).

Etter at Odd Rogne sluttet som generalsekretær for IASC (2005) har han vært seniorrådgiver ved Arctic Monitoring and Assessment Programme og Norges forskningsråd/ IPY International Programme Office.

Odd Rogne var direktør ved Norsk Polarinstitutt i perioden 1983-1991.

Men Norge har markert seg på flere måter i IASCs 25-årige historie. Etnolog og polarhistoriker Susan Barr er inne i sitt andre av fire år som president for IASC, og er den første presidenten fra Norge, første kvinnelige president og den første med bakgrunn fra humaniora i IASC.

Det var 700 påmeldte fra 27 land under Arctic Science Summit Week 2015. Underveis var det en publikumsdag hvor 650 mennesker hørte bl.a. Susan Barr foreleste under temaet "Den historiske utforskningen av Arktis og dens kulturminner".