Spenningsroman fra verdens mest isolerte øy: Bouvetøya

Fem ungdommer, en fra hver verdensdel, møtes til en klimakonkurranse på liv og død på den avsidesliggende Bouvetøya i Sørishavet. I potten ligger enorme poengsummer. Men også en sjanse til å redde planetens framtid?

Omslag
Bouvetøya

BOUVETØYA Bouvetøya er sentrum for en krimfortelling som tar for seg aktuelle problemstillinger knyttet til klima og miljø. Foto: Marius Bratrein / Norsk Polarinstitutt

Bouvet

ISLOLERT FRA OMVERDEN Bouvetøya ligger på 54° 25' S, 3° 21' A i Sørishavet, 2200 kilometer sør for Sør-Afrika og 1 600 kilometer fra Gough Island, og er det stedet på kloden som ligger lengst unna sivilisasjonen i alle retninger. Foto: Olav Orheim / Norsk Polarinstitutt

pINGUS

DYRELIV Siden midt på 1990-tallet har Norsk Polarinstitutt forsket og overvåket sel, pingviner og andre fuglearter på Bouvetøya. Foto: Marius Bratrein / Norsk Polarinstitutt

Forfatter Lars Mæhle møter leserne med en spektakulær og original spenningsroman,  "Bouvetøya 2052", lagt til året 2052, og en verden der alt er snudd opp ned av klimaendringene.

Mæhle tar opp aktuelle problemstillinger knyttet til miljø og klima i romanen. Han belyser spørsmål som: Hva er egentlig klimaendringer? Hvem og hva skaper dem? Er klimaendringene menneskeskapte? Vil klimaendringene få så store konsekvenser for planeten som enkelte forskere tror? Og ikke minst: Hva kan unge gjøre for å motvirke utviklingen?

Dette er den første kjente kriminalfortellingen fra denne verdens utpost. Bouvetøya er nemlig det stedet på kloden som ligger lengst unna sivilisasjonen i alle retninger, der den som oftest ligger tett innhyllet i skyer og tett tåke, i Sørishavet mellom Sør-Afrika og Antarktis. Øya er kjent for å være værhard og fremstår som utilgjengelig for folk flest. Det finnes ingen kai eller havn på øya, og folk og utstyr må fraktes dit via helikopter.

Hele 94 % av landområdet på Bouvetøya er dekket av isbre. I flere perioder har Norsk Polarinstitutt hatt forskningsstasjon på øya, men disse er etter tur blåst i stykker eller blitt tatt av ras. I 2014 ble en ny feltstasjon satt opp og dermed kunne forskningen og overvåkningen starte opp igjen for fullt.

Få mennesker har besøkt den nokså ugjestmilde Bouvetøya. Den første dokumenterte ilandstigningen på Bouvetøya noensinne skjedde 1. desember 1927 da den norske «Norvegia»-ekspedisjonen gikk i land på Bouvetøya, plantet det norske flagget og erklærte øya for norsk territorium. Nå gis flere anledning til å oppleve øya, dog gjennom kriminalromanen til Mæhle.