Åpent antarktisseminar i Tromsø i mai

Norsk Polarinstitutt og Forskningsrådet arrangerer et antarktisseminar i Framsentret 10.–11. mai 2016. Dette er et åpent seminar for norske forskere, myndigheter og beslutningstakere med roller i Antarktis.

Sel som ligger på snø

Foto: Elvar Ørn Kjartansson / Norsk Polarinstitutt

Antarktisseminaret er tenkt som en møteplass for norske antarktisforskere innenfor hele det vitenskapelige spekteret (natur, samfunn, historie, statsvitenskap, mv.), hvor en stor del av programmet vil vies presentasjoner med resultater fra pågående og nylig avsluttede antarktisforskningsprosjekter. I tillegg vil seminaret være en arena for formidling av rammer for norsk antarktisforskning. Programmet vil også inneholde tid til tankesmie for utvikling av nye idéer og strategier knyttet til tverrfaglig antarktisforskning.

Temaområdene som dekkes reflekterer de tematiske satsningsområdene for Forskningsrådets Polarforskningsprogram:

  • «Klima i endring og miljø under press» gir økt forståelse av prosesser som styrer polare klima- og miljøendringer, og effekten av disse på naturmiljø og samfunn
  • «Naturressurser og næringsaktivitet» skal bidra til å utvikle grunnlaget for en bærekraftig og kunnskapsbasert nærings- og samfunnsutvikling i polarområdene
  • «Politikk og forvaltning» skal gi resultater som bidrar til kunnskapsbasert og bærekraftig miljø- og ressursforvaltning, og politikkutforming

«Vi tenker det er et godt tidspunkt å legge til rette for en slik møteplass nå som vi har fått en Stortingsmelding om Antarktis. I tillegg er det lenge siden forskningstematikk knyttet til Antarktis har vært i fokus, og det har den senere tid vært flere utlysninger rettet mot Antarktisforskning», sier forskningsdirektør ved Norsk Polarinstitutt, Nalân Koç.

Les mer om seminaret