Plast et økende problem også i Arktis

Stadig flere arter berøres av plastproblemet i havene, og dyrelivet i Arktis rammes også. Foreløpig har man påvist mikroplast i 7 arter her.

Havhest i flukt over hav

Havhesten er den mest berørte sjøfuglarten. I en undersøkelse fant man i hver fjerde fugl plastmengder som oversteg grenseverdien. Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

Det er 4 sjøfuglarter, 2 pattedyrarter og 1 haiart som utgjør de 7 artene. Funnene er publisert i kortrapporten The state of marine microplastic pollution in the Arctic (PDF, 10,7 MB).

Plastbiter er funnet i magene til alkekonge, polarlomvi, krykke og havhest. Av sjøfuglartene er havhesten mest berørt. Blant fuglene som ble undersøkt hadde ca. 24 % så mye plast i magen (mer enn grenseverdien på 0,1 g plast i magen) at det vil kunne forårsake effekter på fuglene.

– Fugler kan leve med plast i magen, sier seniorforsker Geir Wing Gabrielsen, – men når mengdene blir for store klarer de ikke å fordøye maten for å opprettholde kroppsvekten. Da dør de etter hvert av sult. De pines til døde.

Les mer om plastproblemene i Arktis