Foreleser om klima til landsbyboere i Peru

Tidligere i vinter mottok Polarinstituttets direktør, Jan-Gunnar Winther en e-post med hilsen fra Peru. I e-posten lå det en invitasjon til å forelese om klimaendringer til lokalbefolkningen i Huari, en liten landsby i de peruanske fjellene.

Invitasjonen kom fra Carlos Garcia, som er direktør for miljø og digitale tiltak, i regionen som landsbyen ligger i.

Som en del av et utdanningsprogram innen klima og miljø inviterer Garcia ledere fra hele verden til å spille inn forelesninger som deretter blir vist innbyggerne i Huari. Garcias mål er å øke kunnskapsnivået om vitenskap, og klimatiske endringer i en region som er preget av at de peruanske breene smelter.

Winthers bidrag handler om hvordan klimaendringene i Arktis påvirker resten av verden.

I en videomelding til folket i Huari, Peru, forklarer Norsk Polarinstitts direktør, Jan-Gunnar Winther, hvordan klimaendringer i Arktis påvirker resten av verden. Videoen har tekstalternativ Video: Norsk Polarinstitutt