Konsekvensutgreiing av ny aktivitet i Antarktis

Italia har laga eit utkast til fullstendig konsekvensutgreiing (Draft CEE) for planlagd aktivitet i Antarktis med grunnlag i Protokollen om miljøvern til Antarktistraktataten.

Ei slik utgreiing krevst når det blir fastslått at ei foreslått verksemd truleg vil ha meir enn ubetydeleg eller kortvarig effekt. Konsekvensutgreiinga er tilgjengeleg for kommentarar frå ålmenta. Fristen er 18. mars.

Meir om konsekvensutgreiinga