På eksklusiv liste

Aftenposten trekker frem Geir Wing Gabrielsen, seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt, som en av 25 forskere leserne bør kjenne til.

Foto av innsiden av Aftenposten, hvor tjuefem portrettfoto er satt sammen og kombinert med sjablong-grafikk, slik at de utgjør tallet tjuefem.

Foto: Stig Mathisen / Norsk Polarinstitutt

Aftenposten skriver selv at de vil synliggjøre at det norske vitenskapsmiljøet er mye mer enn Nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser. Fagmiljøer fra hele landet er representert på listen – og Gabrielsen trekkes spesielt frem for sitt arbeid innen miljøgifter i Arktis og problematikken knyttet til plast i havet.

– Det er jo veldig artig å se at arbeidet blir lagt merke til, sier Gabrielsen. Det bidrar også til å skape oppmerksomhet omkring økningen av miljøgifter i Arktis, påpeker han.

Listen er utarbeidet av Aftenpostens journalister, og er å finne i «Aftenposten Vitenskap», som er et nytt populærvitenskapelig magasin.

Foto av innsiden av Aftenposten, hvor seks personer, deriblant Geir Wing Gabrielsen, er presentert med portrettfoto og kort tekst.

Giftekspert Geir Wing Gabrielsen arbeider med miljøgifter i Arktis, og føler at forskerne deltar i et kappløp som industrien leder. Stadig dukker nye, farlige og intrikate stoffer opp i det arktiske miljøet. Foto: Stig Mathisen / Norsk Polarinstitutt