Årsmeldingen 2015 publisert

Årsmeldingen 2015 gir oversikt over Norsk Polarinstitutts aktiviteter, regnskap og publikasjoner fra fjoråret. Den finnes på norsk med et engelsk sammendrag, og med fem populærvitenskapelige artikler på begge språk.

Forskningsskipet «Lance», frosset inn i isen: Forsidebilde for Norsk Polarinstitutts årsmelding 2015.

Forsiden viser Polarinstituttets forskningsskip «Lance», som ble frosset inn i isen nord for Svalbard i prosjektet N-ICE2015. Foto: Norsk Polarinstitutt

Artikler:

  • N-ICE2015: Vil følge drivis-systemet fra vugge til grav
  • Nytt estimat av antall isbjørn i norsk del av Barentshavet
  • Den høy-arktiske ismåken – en truet art
  • Nytt sømløst digitalt geologisk oversiktskart over Dronning Maud Land
  • De marine naturtypene laguner og poller på Svalbard

Les hele årsmeldingen

Riksrevisjonens beretning