Norsk-kinesisk workshop om miljøgifter i Arktis

En norsk-kinesisk workshop om miljøgifter i Arktis ble avholdt 9.–11. mai ved Tongji Universitetet i Shanghai. Fem kinesiske institusjoner deltok og fra Norge deltok ni forskere som representerte universitets- og forskningsmiljøet.

14 personer i gruppebilde

Den norsk-kinesiske workshoppen ble avholdt i Shanghai. Foto: Norsk Polarinstitutt

Ti personer i gruppebilde

De norske deltakerne blir tatt imot. Foto: Norsk Polarinstitutt

På møtet ble det diskutert samarbeid knyttet til undervisning, overvåking og forskning av miljøgifter i Arktis.

Workshopen var meget vellykket. Det var enighet om å arbeide for økt utveksling av studenter mellom Norge og Kina, samt å forbedre overvåkingen av miljøgifter i nordområdene.

På forskningsområdet var det stor enighet om å samarbeide på analysesiden, samt utvikle nye prosjekter knyttet til forskning av nye miljøgifter i Arktis.