Ny giv for norsk antarktisforskning

Nær 80 forskere og myndighetsrepresentanter var i mai samlet i Tromsø for å dele informasjon om aktuelle prosjekter, hente inspirasjon og diskutere muligheter for fremtidig norsk forskning i Antarktis. Dette skjedde på et seminar i regi av Norges Forskningsråd og Norsk Polarinstitutt, det første seminaret noensinne som har samlet hele bredden av det norske Antarktisforskningsmiljøet.

mann som håndterer teknisk utstyr på en slede

Foto: Elvar Ørn Kjartansson / Norsk Polarinstitutt

gruppebilde

Nesten 80 representanter for norske forskningsmiljøer, næring og myndigheter deltok på arrangementet. Foto: Norsk Polarinstitutt

Melding om Antarktis

Nylig (2015) behandlet Stortinget den første stortingsmeldingen siden 1939 om norske interesser i Antarktis. Forskning og vitenskap som en pilar i Antarktistraktat-samarbeidet, og kunnskap, som et grunnleggende behov for å sikre en robust forvaltning av kontinentet, er trukket frem som hovedmomenter i stortingsmeldingen.

Norge ligger blant de best rangerte nasjoner i polarforskning, spesielt innen arktisk forskning. Evalueringer har imidlertid også vist at det er betydelig forbedringspotensialer når det gjelder den norske forskningsinnsatsen i Antarktis.

Styrking og synliggjøring

Det har fra politisk og strategisk hold blitt uttrykt et klart ønske om å styrke og synliggjøre norsk forskning i Antarktis. På grunnlag av dette, og som et ledd for å gjøre noe med dette, fant Norges Forskningsråd og Norsk Polarinstitutt det betimelig å samle alle norske antarktisforskere innenfor alle fagdisipliner for å se hvordan man i fellesskap kan definere og legge rammene for den videre norske satsningen. Aldri før har et slikt tematisk bredt nasjonalt forskningsseminar om Antarktis funnet sted.

Seminaret ble avholdt i Tromsø 10. – 11. mai og hadde som formål å være:

  • møteplass for norske antarktisforskere innenfor hele det vitenskapelige spekteret (natur, samfunn, historie, statsvitenskap, mv.)
  • arena for formidling av pågående og nylig avsluttede antarktisforskningsprosjekter
  • arena for formidling av rammer for norsk antarktisforskning
  • tankesmie for utvikling av nye idéer og strategier knyttet til tverrfaglig antarktisforskning

Nesten 80 representanter for norske forskningsmiljøer, næring og myndigheter deltok på arrangementet.

Rammer for videre norsk satsning

På seminaret ble nasjonale føringer og rammer for aktivitet i Antarktis og forskningsresultater presentert innenfor faglig bred tematikk, samlet under overskriftene Klima og miljø, Politikk og forvaltning og Naturressurser og næringsaktiviteter. I løpet av de to dagene seminaret fant sted ble det svært gode diskusjoner knyttet til framtidige forskningsbehov i og om Antarktis.

Resultatene fra diskusjonene og de faglige og menneskelige koblingene som fant sted i Tromsø disse maidagene antas å bli svært viktig i den videre norske satsningen på forskning i Antarktis i årene som kommer.

Forskningsdirektør Nalan Koç i Norsk Polarinstitutt understreker at «Seminaret viste at det finnes større potensiale i forsknings-Norge for Antarktisforskning enn det som utnyttes per i dag. Det er viktig at det legges til rette for at dette miljøet kan samles jevnlig for å videreutvikle norsk Antarktisforskning

Presentasjoner fra seminaret

Oppsummering fra seminaret (PDF)