Forskning på tvers av landegrenser og fag hever sammenligningsgrunnlaget

Forskergrupper kan søke om støtte til å besøke arktiske forskningsinfrastrukturer gjennom EU H2020-prosjektet INTERACT. Ordningen gir gode muligheter for komparative studier i Arktis.

Sverdrupstasjonen i Ny-Ålesund

Sverdrupstasjonen

Polarinstituttet sin Sverdrupstasjon i Ny-Ålesund på Svalbard er en av tre norske forskningsstasjoner som deltar i INTERACT-nettverket. Foto: Tor Ivan Karlsen / Norsk Polarinstitutt

Komparative studier

Komparative studier

Når forskere gis muligheten til å arbeide ved flere stasjoner blir det lettere å sette forskning gjort på en lokalitet opp mot tilsvarende studier andre steder, sier faglig koordinator ved Sverdrupstasjonen, Christina A. Pedersen. Foto: Arne Egil Tønset / Norsk Polarinstitutt

INTERACT er et EU-finansiert internasjonalt nettverk for landbasert forskning og overvåking for arktiske og alpine områder av Europa, Russland og Nord-Amerika. Samarbeidet har en lang historie, spesielt mellom de europeiske medlemmene, som følge av EU-midler.

Tverrfaglig 

I nettverket er det 77 terrestriske forskningsstasjoner, inklusiv Sverdrupstasjonen i Ny-Ålesund på Svalbard, som drives av Norsk Polarinstitutt. Forskningsstasjonene er spredt rundt i Nord-Europa, Russland, USA, Canada, Grønland, Island, Færøyene og Skottland og representerer et mangfold av fagfelt innenfor forskning og overvåking av isbreer, fjell, tundra, skog, torvjord og økosystemer i ferskvann.

Nå åpner INTERACT en utlysning som gir mulighet for forskere eller forskergrupper å få tilgang til en eller flere av forskningsinfrastrukturene kostnadsfritt. Brukere som ikke selv har mulighet å besøke infrastrukturen har i tillegg mulighet til å søke om fjernstøtte, og i slike tilfeller kan stasjonspersonell utføre nødvendig prøvetaking eller tilsyn av instrumenter.

Uike lokaliteter gir godt sammenligningsgrunnlag

Tilgangen kan bare kan gis til stasjoner i et annet land enn der hvor forskeren selv arbeider. Faglig koordinator for Sverdrupstasjonen, Christina A. Pedersen, mener ordningen gir gode muligheter for komparative studier.

Når forskere gis muligheten til å arbeide ved flere stasjoner blir det lettere å sette forskning gjort på en lokalitet opp mot tilsvarende studier andre steder, sier hun.

– Tilgangen tilbyr også å finansiere opphold for utenlandske samarbeidspartnere slik at de kan komme til en av de norske stasjonene.

I tillegg til Polarinstituttet sin Sverdrupstasjon er to andre norske institusjoner med i prosjektet, disse er Universitetet i Oslo med Finse Alpine Research Centre på Hardangervidda og NIBIO sin stasjon Svanhovd i Pasvik i Finnmark.

Utlysningen er åpen i perioden 4. november til 18. desember 2016 for bruk som finner sted mellom mars 2017 og april 2018.

Relevante lenker: