Om svalbardrein i ny TV-serie

I to uker ble reinsdyrforsker Åshild Ønvik Pedersen fra Polarinstituttet fulgt tett av et kamerateam under vårens feltarbeid på Svalbard. Resultatet får du se på NRK TV neste høst.

Åshild Ønvik Pedersen

Ble fulgt av TV-team

TV-teamet fulgte forsker Åshild Ønvik Pedersen under vårens feltarbeid på svalbardrein. Neste høst får vi se resultatene i en ny serie om forskere som arbeider med ville dyr.     Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

Svalbardrein

Svalbardrein og klimaendringer

Våte og milde vintrer har de siste tiårene gjort livet hardere å leve for dyrene på Svalbards tundra, inklusiv svalbardrein. Regn blir til is på bakken og danner et skjold mot vegetasjonen som dyrene lever av. Foto: Siri Uldal / Norsk Polarinstitutt

Det er NRK natur som lager serien der de følger forskjellige forskere som har et arbeid som innebærer at de er tett på ville dyr. Serien skal etter planen sendes høsten 2017.

Tett på ville dyr

Serien vil ha enkelte likhetstrekk med «Villmarkas voktere» som har rullet over norske TV-skjermer dette året, og som er laget av de samme folkene som nå er i gang med denne nye serien. Men denne gangen går TV-teamet enda tettere inn på dyrene.

- Vi vil formidle kunnskap om forskjellige arter og sammenhenger i naturen. Spesielt interessant er det å finne mer ut av hvordan forskerne går frem for å finne svarene på sine spørsmål, og hvilke grep og metoder som brukes for få en større viten om artene og økosystemet, forteller en av skaperne bak serien, Odd Arne Olderbakk.

Bever, svalbardrein, rødrev og knølhval er de utvalgte dyrene som TV-seerne får stifte nærmere bekjentskap med.

I felt med TV-kamera

Forsker Åshild Ønvik Pedersen har studert svalbardrein i flere år, og har siden 2012 ledet Polarinstituttets overvåkingsprogram for arten. Hver vår og sommer er hun på feltarbeid på Svalbard, og dette året har TV-teamet fra NRK vært med på deler av feltarbeidet. Det var givende og ikke minst lærerikt, synes hun.

– De var veldig proffe og stilte gode spørsmål, så jeg tror dette bli en bra serie som kan fortelle om tundraøkosystemet og de artene som lever der midt oppi de dramatiske klimaendringene.

Søkelys på klimaendringer  

Våte og milde vintrer har de siste tiårene gjort livet hardere å leve for dyrene på Svalbards tundra. Regn blir til is på bakken og danner et skjold mot vegetasjonen som dyrene lever av. Manglende tilgang på næring fører til økt vinterdødelighet og dårligere ungeproduksjon. Dette gir en total bestandsreduksjon hos både svalbardrein, svalbardrype, fjellrev og østmarksmus, som er de eneste dyrene som overvintrer på Svalbards tundra.

NRK ønsket å tematisere klimaendringer og dermed pekte svalbardrein seg ut om en relevant art.

- Forskningen på svalbardreinen var spesielt interessant for oss, ikke bare fordi det er en art som er interessant i seg selv, men fordi svalbardreinen er en av artene som tydeligst blir rammet av endringene i klimaet, sier Olderbakk.

De øvrige forskerne som deltar i serien i tillegg til Ønvik Pedersen er Frank Rosell som forsker på bever ved høyskolen i Bø, Nina Eide fra NINA som forsker på rødrev og Audun Rikardsen fra UiT som skal forske på knølhval.