La frem nye forskningsresultater fra Polhavet

Under en av verdens største forskningskonferanser med over 20 000 forskere fra hele verden, ble nye resultater fra forskningstoktet N-ICE2015 presentert.

Tynnere havis

Tynnere havis

Resultater fra N-ICE2015 viste at isen er tynnere i Polhavet enn hva forskerne forventet. Isen ble heller ikke tykkere i løpet av vinteren fordi den tykke snøen isolerer is fra kald luft. Foto: Marcos Porcires / Norwegian Polar Institute

Fortalte om klimaendringer i Arktis

Fortalte om N-ICE2015

Havisforsker Mats Granskog presenterte N-ICE2015 under en pressekonferanse i San Francisco denne uka. Foto: Sebastian Gerland / Norsk Polarinstitutt

Lance i isen

Lance i isen

Forskningsskipet RV Lance fulgte isen sørover fra den frøs til i januar nord for Svalbard og til den smeltet utover våren. Gjennom hele vinteren og våren var forskere fra ti ulike nasjoner i full sving for å samle data fra polhavet, polisen og atmosfæren. I juni la skipet til kai i Longyearbyen. Foto: Monica Votvik / Norwegian Polar Institute

Deltok på toktet

Deltok på toktet

Havisforsker Mats Granskog (t.v.), professor Van Walden fra Washington State University og havforsker Amelie Meyer deltok alle på toktet i Polhavet. Under AGU-konferansen la de frem hver sine resultater fra N-ICE2015. Foto: Eric Sorensen

Stormene knakk opp isen lettere

Stormene knakk opp isen lettere

Resultater fra N-ICE2015 viser at tynn is lettere knekker opp når det er storm, og stormene bringer også med seg varm og fuktig luft som forverret situasjonen ytterligere. Foto: Norsk Polarinstitutt

American Geophysical Union (AGU) inviterer hvert år forskere og øvrige fagfolk fra hele verden til konferanse der deltakerne får utveksle forskningsarbeid fra ulike naturvitenskapelige felt.

Flere forskere fra Norsk Polarinstitutt deltar på konferansen som foregår denne uka i San Francisco i USA.

Nordpolbassenget blir tynnere

Under årets konferanse er Polarinstituttets forskningsprosjekt N-ICE20015 viet ekstra stor plass med egen pressekonferanse hvor resultater fra toktet ble presentert. Blant pressekorpset som møtte opp var medarbeidere i tidsskriftet Nature som i etterlkant har laget denne artikkelen.

Forskningsdataene ble samlet inn under vinteren og våren 2015 da Polarinstituttets forskningsskip, RV Lance, lå fastfrosset i drivisen i Polhavet. Foranledning var at iskappen over Nordpolbassenget stadig blir tynnere og yngre, og innen forskingsverden mangler det kunnskap om ettårsisens effekt på klima, økosystem og vær.

Resultater fra forskning under, på og over isen

Forskningsskipet RV Lance fulgte isen sørover fra den frøs til i januar og til den smeltet utover våren. Gjennom hele vinteren og våren var forskere fra ti ulike nasjoner i full sving for å samle data fra polhavet, polisen og atmosfæren.

Instituttets havisforskere Mats Granskog og Amelie Meyer, som begge deltok på toktet, representerte N-ICE2015 under pressekonferansen, og de fortalte om prosjektet og la frem noen foreløpige resultater:

  • Det er mer snø på isen enn forventet i Polhavet
  • Isen var tynnere enn forventet og ble heller ikke tykkere i løpet av vinteren fordi den tykke snøen isolerer isen fra den kalde lufta.
  • Den tynne isen knakk lett opp når det var storm og stormene brakte med seg mye varm og fuktig luft som forverret situasjonen ytterligere.
  • Tynn og oppsprukket is driver fort og hjelper til at varmt Atlanterhavsvann kommer til på undersiden av isen og smelter den ytterligere.
  • På forsommeren dannet det seg store råker i den relativt tynne isen. Råkene, som frøs til hadde tynn is med lite snø, og sollyset kunne trenge ned til algene og bidra til en stor algeoppblomstring under isen.

Les mer om N-ICE2015 og forskningsresultater fra prosjektet.