Trenger konkrete tiltak for å håndtere klimakrisen

Verdens økonomiforum satte klima og Arktis på dagsordenen i Davos.

..

Klimaseminar om Arktis

Forskere, politikere og andre samfunnsledere presenterte kunnskap om og tiltak for klodens klima under klimaseminaret om Arktis i Davos. Til høyre direktør ved Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther, som ledet debattpanelet. Foto: Gunn Sissel Jaklin / Norsk Polarinstitutt

Winther

Arktis står ved et veikryss

Vi står ved et veikryss i Arktis og jeg er veldig glad for at FNs klimapanel så entydig har sagt at det er menneskeskapt og at politikerne fulgte opp i Paris, sa Al Gore. Foto: Gunn Sissel Jaklin / Norsk Polarinstitutt

Isbjørn

På tynn is

Den arktiske isen blir tynnere, det påvirker både de fysiske og biologiske prosessene under, i og over isen. Foto: Marcos Porcires / UNIS

– Enhver krise gir muligheter og håp – også klimakrisen. Klimamodeller viser at hvis vi kutter utslipp av klimagasser stabiliseres temperaturen. Det er også mulig å få ned igjen temperaturen hvis vi fjerner karbon fra atmosfæren, sier direktør Jan-Gunnar Winther fra Norsk Polarinstitutt.

Diskuterte klimaløsninger

Winther deltok denne uka på seminaret "Arctic Basecamp Davos 2017" som er et sidearrangement under Word Economic Forum i Davos. Norsk Polarinstitutt var medarrangør da globale konsekvenser av klimaendringer i Arktis og løsninger på klimakrisen ble diskutert.

Seminaret rettet oppmerksomheten på økonomisk risiko som følge av endringene som nå skjer i Arktis. Forskere, politikere og andre samfunnsledere presenterte kunnskap om og tiltak for klodens klima.

Hovedtalerne var tidligere visepresident og klimaforkjemper Al Gore og Christina Figueres, som har fått hovedæren for klimaavtalen i 2015. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen deltok også i diskusjonspanelet som var ledet av Winther.

I dagens Nordlys har Winther skrevet om klimaseminaret i Davos.  

Gore: Arktisk forskning er viktig

I Arktis hadde nesten hver måned i 2016 rekordlite havis, spesielt i vinterhalvåret. Mindre havis kan påvirke globale værsystemer og føre til både tørke og flom i helt andre deler av verden.

Gore trakk frem forskningen som skjer i Arktis som et viktig grunnlag for de veivalgene som bør tas fremover. 

Mange lurer på hva som skjer. I Arktis får vi håndfaste bevis: Havene åpner seg, isbreer kalver og isen forsvinner. Mer håndfast kan det vanskelig bli. Vi står ved et veikryss og jeg er veldig glad for at FNs klimapanel så entydig har sagt at det er menneskeskapt og at politikerne fulgte opp i Paris, sa Gore til VG etter seminaret.

Se videointervju med Jan-Gunnar Winther i forbindelse med seminaret "Arctic Basecamp Davos 2017».