Fjellrevforsker Eva Fuglei er med i ny naturserie på NRK

Naturserien følger personer med meninger om hva som truer den storslåtte norske villmarka. Eva Fuglei tar TV-seerne med til Svalbard.

Eva Fuglei

Eva Fuglei

I serien blir vi med Eva Fuglei på feltarbeid til Svalbard, og får både se storslagen natur og høre hennes meninger om de klimaendringer som foregår i Arktis. Foto: NaturBilder

Sikrer teltleiren

Sikrer teltleiren

Eva Fuglei sikrer teltleiren med snublebluss for beskyttelse mot isbjørn. Foto: NaturBilder

Feltarbeid i Sassendalen

Feltarbeid i Sassendalen

Sassendalen er et yndet sted for fjellrev på Svalbard, og ligger i midtre Spitsbergen, på grensen mellom Nordenskiöld Land i sør og Sabine Land i nord og øst. Gjennom dalen renner Sassenelva, som munner ut i Sassenfjorden, en sidearm av Isfjorden. Foto: NaturBilder

Fredheim

Fredheim

Eva Fuglei sammen med den prisbelønte naturfotografen Arne Nævra, som er en av personene bak serien Min Natur. Bildet er tatt ved den nedlagte fangststasjonen Villa Fredheim i Sassendalen. Foto: NaturBilder

Lever under klimapress

Lever under klimapress

I løpet av alle årene på Svalbard har Eva Fuglei sett forandringer i naturen på Svalbard som bekymrer henne. Klimaoppvarmingen går raskere her enn lengre sør på kloden, og det skaper utfordringer for de fire varmblodige dyreartene som overvintrer på Svalbardtundraen; fjellrev (bildet), svalbardrype, svalbardrein og østmarksmus. Foto: Eva Fuglei / Norsk Polarinstitutt

Vanskeligere å finne mat

Vanskeligere å finne mat

Mildere klima på vinteren gjør at regn på snø blir til is på bakken som danner et «skjold» mot vegetasjonen som dyrene lever av, og som gjør det vanskeligere å finne mat. Resultatet blir økt vinterdødelighet og dårligere ungeproduksjon. Foto: Eva Fuglei / Norsk Polarinstitutt

Fotoboksbilde av fjellrev i vinterdrakt

Fotoboksbilde av fjellrev i vinterdrakt

Filmskaperne var med når Eva Fuglei og kolleger samlet inn fotobokser i forbindelse med overvåking av fjellrev i Sassendalen. Fjellrevbestanden overvåkes årlig fordi den er toppredator og står øverst i næringskjeden, noe som gjør de til indikatorer for naturmiljøet. I tillegg er det viktig å overvåke bestanden for å kontrollere at fjellrevfangsten er bærekraftig. Foto: Fotoboks

Fra premieren av Min Natur

Fra premieren av Min natur

De fleste deltakerne i Min natur hadde mulighet å stille på førpremieren i Oslo i vinter. Fra venstre Torgeir Beck Lande, Nina Jensen, Arne Nævra, Trude Myhre, Gjermund Andersen, Synnøve Kvamme, Pål Prestrud og Eva Fuglei. Foto: Tom Helgesen

Fjellrevforsker Eva Fuglei fra Norsk Polarinstitutt er en av åtte personer som vi møter i den nye naturserien Min natur på NRK1. Gjennom de fire episodene blir seerne tatt med til fjellet, kysten, skogen og Svalbard, og det er landskap, naturvern og dyrehistorier som er den røde tråden i serien.

I serien blir vi nærmere kjent med personer som er valgt ut fordi de enten er dyktige fagfolk eller praktiske yrkesutøvere som fisker og skogsarbeider. Serien følger to personer i hvert program.

Viser frem Svalbards tundra 

Biolog og forsker Eva Fuglei og klimaforsker Pål Prestrud er de to personene som viser fram Svalbard. I serien forteller deltakerne etter tur hvordan de bruker naturen og hva de mener truer den norske villmarka.

Fuglei vet godt hva hun snakker om når hun uttaler seg om Svalbard. I hele 25 år har biologen studert dyrelivet på Svalbards tundra, og det er spesielt fjellrev og svalbardrype hun etterhvert har spesialisert seg på.

Første gang Fuglei kom til Svalbard var i 1988 for å delta på et kurs i arktisk biologi i forskningslandsbyen Ny-Ålesund, og siden den gang har det blitt mange og lange opphold i øyriket. I en periode bodde hun fast i Longyearbyen, før hun i 1997 flyttet til Tromsø. Men hun er stadig tilbake til Svalbard og hvert år er hun i flere uker på rype- og revefeltarbeid på tundraen.

Vitne til klimaendringene 

I løpet av alle årene på Svalbard har Fuglei sett forandringer i naturen som bekymrer henne. Klimaoppvarmingen går raskere her oppe i Arktis enn lengre sør på kloden, og det skaper utfordringer for de fire varmblodige dyreartene som overvintrer på Svalbardtundraen; fjellrev, svalbardrype, svalbardrein og østmarksmus.

Mildere klima på vinteren gjør at regn på snø blir til is på bakken som danner et «skjold» mot vegetasjonen som dyrene lever av, og som gjør det vanskeligere å finne mat. Resultatet blir økt vinterdødelighet og dårligere ungeproduksjon.

Fuglei er spesielt opptatt av å studere hva som skjer med dyrelivet på tundraen når vintrene blir våtere og mildere, og i serien reflekterer hun rundt klimaendringene.

- Jeg håper serien kan berøre, og vekke et ønske og en kraft om å ta vare på naturen vår, sier hun

På feltarbeid med kamerateamet 

Det er filmskaperne Arne Nævra og Torgeir Beck Lande som står bak serien. Innspillingen av episoden med Fuglei ble gjort under fjorårets feltarbeid på Svalbard.

Under innspillingen gikk praten mye rundt temaer som klimaendringer og konsekvensene det får for dyrelivet i Arktis.

Filmskaperne var med når Eva Fuglei og kolleger samlet inn fotobokser i forbindelse med overvåking av fjellrev i Sassendalen. Fjellrevbestanden overvåkes årlig fordi den er toppredator og står øverst i næringskjeden, noe som gjør de til viktige indikatorer for naturmiljøet. I tillegg er det viktig å overvåke bestanden for å kontrollere at fjellrevfangsten er bærekraftig.

Viser frem favorittstedet

Filmteamet og forskergruppa besøkte også historiske kjente steder, som den nedlagte fangststasjonen Villa Fredheim i Sassenfjorden. Fangststasjonen ligger der som et monument over fangstmenn, koner og barn som overvintret på stedet siden midten av 1920-tallet.

Fuglei er mer og mindre lommekjent i området etter alle årene på feltarbeid, noe som vi også vil få se i serien.

Jeg viser frem mitt favorittsted, forteller hun.

Hun vil derimot ikke røpe hvor dette stedet er, eller hvorfor plassen er så spesiell for henne. Men om du skrur på NRK1 førstkommende tirsdag 7. mars klokken 19:45 så vil du få svaret.